Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild från krimstics-utbildningen.

2017-11-27

Att utbilda sig i Krimstics


Inlägget har följande kategorier:

Vad är då Krimstics kanske ni undrar?

Förra veckan gick jag Kimsticsutbildningen i Norrköping och jag hade höga förväntningar med anledning av vad jag själv tidigare hört om arbetssättet och det engagemang som frivårdsinspektörerna visat. Jag kan nog även tala för övriga som deltog i utbildningen också, vilket bra verktyg vi har fått genom Krimstics.

Vad är då Krimstics kanske ni undrar?

Utbildningen kräver vissa förkunskaper innan man går en fyradagars utbildning. Och när utbildningen är klar har man bl a metodhandledning och uppföljningen efter ca ett år med en fortbildningsdag.

Kort kan man säga utbildning riktar sig till frivårdsinspektörer men vid utbildningstillfället deltar även chefer, experter inom kriminalvården vilket gör att arbetssättet sprids på ett positivt sätt i olika nivåer i kriminalvården.

Arbetssättet omfattar frivårdens arbete med alla klienter under övervakning (skyddstillsyn och villkorligt frigivna) och ökar följsamheten till behandlingsprinciperna, risk, behov och mottaglighet, förkortat RBM. Klientens risknivå avgör hur ofta klienten ska besöka frivården, desto högre risk för återfall i brott avgör kontaktfrekvensen och insatsen.

Samtalstekniken och metoden är baserat på KBT och är inriktad på att förändra prokriminella attityder och beteenden.

Metoden är evidensbaserad, uppföljningsbar och tidigare studier visar på en minskning av återfall i brott.

Jag vet att den här satsningen som Kriminalvården gjort är ett lyckat drag i frivården, passar väl in i Modern frivård med enhetligt och forskningsbaserat, trygg arbetsmiljö och trovärdigt och rättsäkert, jag är supernöjd. Även ett stort plus till våra utbildare, Emma och Anki.

 /Thomas Ottosson, Kvinsp