Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-11-03

Internationellt utbyte ger perspektiv på våra styrkor och svagheter!


Inlägget har följande kategorier:

Idag är sista dagen för tre amerikanska kollegor från Colorado som har praktiserat hos oss i tre veckor. Det amerikanska besöket är ett resultat av ett internationellt samarbete och utbytet som initierats av generaldirektören Nils Öberg och högsta chefen för Kriminalvården i delstaten Colorado. En kriminalvårdare, en frivårdsinspektör och en produktionsledare från svenska Kriminalvården tjänstgör just nu i Colorado.

Kriminalvårdens flagga mitt emellan Sverige och USA-s flagga

Den amerikanska delegationen som gästar myndigheten består av en kriminalvårdare, en frivårdsinspektör och en motsvarande kriminalvårdsinspektör. Kriminalvårdsinspektören ansvarar för behandlingsavdelning för ett fängelse med fångpopulation om 900 intagna. Dessa tre har praktiserat var för sig på anstalten Hinseberg, frivården Örebro och anstalten Kumla. Berättelser från kollegorna har bidragit till att konkretisera våra styrkor och svagheter.

Michelle Gomes med Jacques

Vår myndighet är världsberömd för den höga personalbemanningen i förhållande till antal intagna per enhet. Kriminalvårdaren Michelle Gomes, som har praktiserat i tre veckor på anstalten Hinseberg, har berättat att hon tjänstgör på en anstalt av högsta säkerhetsklass där varje vårdare statistiskt sett har hand om 25 intagna och att det förekommer både psykisk problematik och våldsproblematik. 

Dan Pleimann med Jacques

Liknande berättelse återberättade Dan Pleimann, som har praktiserat på Kumla. Han berättade att det på hans avdelning hyser 900 intagna med bara 270 anställda! Hela anstalten tar emot 2000 intagna. Den dagliga bemanningen är så ansträng att man har 3 personal på 150 intagna. Personalomsättning upp till 40 % på årsbasis! Vi behöver vara öka insatser här hemma för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill inte uppleva den personalsituation våra amerikanska kollegor brottas med.

Michelle Gomes har uppgett att hon är imponerad av den varma relationen och interaktion mellan personal och intagna och att vårt arbetsätt skapar en meningsfull och strukturerad vardag för intagna. Vidare lyfte hon fram "the most significant part about your Prison service is the life skills you apply to each inmate". Hon betonade verkställighetsplaneringar som är individanpassade, möjligheten till att få besök av anhöriga och att besöken kan ske med övernattning, den höga standarden på individuella celler samt självförvaltningskonceptet som hon uttryckte sig var helt "amazing". I samtal med mig suckar hon och säger att allt i anstalten påminner mer som en normal levnadsstandard än ett fängelse. Hon upplevde att fängelsets realitet i Sverige var långt ifrån vad man kan drömma om i USA!

Michelle Gomes med personal

Jag fick perspektiv och påmindes om att se våra styrkor och vårda dessa! Utan ledning och styrning kan den höga personalbemanningen utgöra en svaghet. En högre personalbemanning kan leda till att man, som tjänsteman, inte tar samma ansvar för de uppgifter som finns och kanske tänker att en kollega likväl kan bära ansvaret. En högre personalbemanning kan också innebära en minskad kreativitet på individnivå, vilket kan resultera i att det blir lättare att betona de problem som uppstår än att utnyttja de kunskaper man besitter gällande problemlösning.

/Jacques Mwepu Anstaltschef