Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-11-21

Vikten av att synliggöra goda insatser!


Inlägget har följande kategorier:

Pristagaren denna gång är kriminalvårdare John Corcoran som inom det egna arbetslaget såväl som över arbetslagsgränserna har visat stort ansvar för verksamheten.

Jag har nyligen delat ut vårt lokala pris, SEFA (synnerligen engagerat och förtjänstfullt arbete) som instiftades i april 2017. Tanken är att uppmärksamma en medarbetare som uppvisar ett stort engagemang i verksamheten och som har utmärkt sig med extraordinära insatser på anstalten Hinseberg under senaste halvåret. Kandidaterna nomineras av anställda på anstalten Hinseberg. Den anställd som får flest röster tillsammans med en relevant motivering tilldelas SEFA-priset som består av en jetong som ni ser på bilden ovan.

SEFA-priset, en jetong

Pristagaren denna gång är kriminalvårdare John Corcoran som inom det egna arbetslaget såväl som över arbetslagsgränserna har visat stort ansvar för verksamheten. Av motiveringen från kollegorna framgår att han visar kollegialitet och samarbetsförmåga i ansträngda arbetssituationer, håller alltid humöret uppe och bidrar således på ett mycket föredömligt sätt till allas arbetsmiljö och verksamheten i stort. Vidare har vår nya SEFA-pristagare visat stort engagemang i arbete med de intagna och introduktionen av våra nya medarbetare.

John Corcoran - mottagare av SEFA-priset 2017, Hinseberg

Det kan tyckas irrelevant att uppmärksamma en anställd som löser sina uppgifter inom ramen för sitt anställningsavtal. Kriminalvården har ett viktigt uppdrag som bryts ned till arbetsuppgifter som våra medarbetare löser på daglig basis. Det kan ofta vara svårt för en enskild medarbetare att se hur egna insatser bidrar till det stora uppdraget. Det är därför viktigt att lyfta fram goda exempel som kan vara inspirerande och uppmuntrande för andra. SEFA-priset är en symbolisk gest för att synliggöra föredömliga medarbetare och verkar vara mycket uppskattat bland medarbetare på Hinseberg.

/Jacques Mwepu, Anstaltschef