Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-10-26

Metoo-kampanjen har utmanat tystnadskulturen


Inlägget har följande kategorier:

#Metoo-kampanjen har den senaste veckan dominerat nyhetsrapporteringen och samtalen på arbetsplatser och hemma. I Sverige och i många andra länder. Ingen kan väl förbli oberörd inför de många vittnesmål om allt från förklenande tillmälen, till sexuella trakasserier och mycket grova övergrepp som kvinnor runt om i världen tvingats utstå.

Det systematiska förtryck som sedan länge objektifierar och förminskar kvinnor har genom kampanjen gjorts ännu mer tydligt. Den tystnadskultur som legitimerar hur vissa män ser på och framförallt behandlar kvinnor är ett uppenbart problem. De bortförklaringar som män som misslyckats med att behandla sina medmänniskor med respekt ursäktar sig med, är häpnadsväckande naiva. Avsaknaden av tydliga avståndstaganden och passivitet hos omgivningen där och när övergreppen sker, är en förutsättning för att beteendet kan fortgå. Detta har genom #Metoo-initiativets alla vittnesmål utmanats. Det väcker hopp och beundran.

Vi kunde under våra år som pilotmyndighet i uppdraget om jämställdhetsintegrering identifiera stora utvecklingsområden vad gäller vårt sätt att arbeta. Vår verksamhet utgår från mannen som norm. Vi arbetar till stora delar med en enkönad målgrupp. Det har gjort oss enögda. Det är kanske inte så konstigt, men det är inte rätt. Vi arbetar aktivt med frågan och det råder ingen tvekan om att vi behöver ytterligare öka våra ansträngningar att erbjuda män och kvinnor straffverkställighet på lika villkor. I grunden är det en rättvisefråga.

Sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp förekommer i alla sammanhang. I skolan, i privata sällskap liksom på arbetsplatsen. Kriminalvården är naturligtvis inte förskonad, men hos oss ska nolltolerans råda. Reaktionerna bör vara omedelbara och tydliga. Förutom att alla former av sådana beteenden utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem, är det också oförenligt med vår humanistiska värdegrund. Vi ska som myndighet och som de professionella ämbetsmän vi är och förväntas vara, kunna stå upp för ett samhälle där varje individ har rätt att bli behandlad med absolut respekt och bevarad kroppslig och själslig integritet. Det är inte ett önskemål, utan ett krav. De av oss som fötts till män, behöver dessutom ta ett större ansvar. För alla kvinnors skull. Och för vår egen skull.

/Nils Öberg, GD