Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-10-06

'Kommer aldrig att lära mig'


Inlägget har följande kategorier:

”Det här kommer jag aldrig att lära mig! Det var jättelänge sedan jag gick i skolan och då fattade jag ingenting! Ja, jag har verkligen jättesvårt för det här och jag har ingen som helst talang för att plugga!” Den som inte hört det här förut kan räcka upp en hand. Vårt kollegium har för tillfället ett fortbildningsprojekt om inställning.

Många av oss bär på en ganska så begränsande självbild och det öppnar ju sannerligen inte slussarna till någon inre potential, men det finns sätt att öppna dem och svaret är rätt attityd. Den amerikanska psykologiprofessorn Carol Dweck har forskat i ämnet och myntat begreppet mindset, som kan översättas till attityd. Man kan alltså ha ett statiskt mindset, där man håller fast vid en typ av självbild eller så kan man ha ett dynamiskt mindset, där man har en mera öppen inställning. Det bästa av allt är att rätt attityd kan läras ut och vi pedagoger har mycket att vinna om vi försöker oss på detta.

På den senaste nationella sammankomsten kickstartade vi arbetet kring detta under en förmiddag under ledning av Igor Ardoris (på bilden), som är mental tränare, föreläsare och pedagogisk konsult. Jag har under min lärarkarriär deltagit i många liknande arrangemang, men sällan har någon varit så engagerande. Ardoris fick över 100 pratglada personer att lyssna andäktigt, känna sig involverade och delta i diskussionen.

Ardoris lyfte fram en rad exempel från tränare, både från det militära och från idrottsvärlden. Ett exempel som fastnade speciellt var hur den amerikanske tennisteränaren Jim Gallwey hade utvecklat en metod att presentera ett dynamiskt mindset. Gallwey gjorde ett försök där han bjöd in personer som aldrig spelat tennis till en TV-sändning och han lovade försöksgruppen att de skulle lära sig spela på under en timme. Kort sammanfattat gick det till så att Gallwey började med att förklara hur barn lär sig. Ett barn slutar ju inte försöka att resa sig upp igen om hen faller, utan varje gång man ramlar så lär man sig att stå en lite längre stund. Steg för steg får man bättre balans. Till slut har hjärnan samlat så mycket information så man kan gå. Efter en liknande princip fick försökspersonerna börja med att titta på bollen och registrera var den befann sig. Därefter fick de öva att slå tillbaka. Varje gång de träffade bollen skulle de registrera även detta genom att säga ”träff”. Genom att fokusera på vad de lärde sig steg för steg, så blev de mindre och mindre oroliga att göra fel.

Sammanfattningsvis, rätt kan attityd läras ut. Vi ger Igor Ardoris det sista ordet: ”det handlar om att skapa det där mentala utrymmet hos människor, så att de ger sig själva en ärlig chans”

/Hanna Pohjola, lärare på anstalten Österåker