Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar två deltagare på Krimstics fortbildning.

2017-10-16

Med fokus på problemlösning


Inlägget har följande kategorier:

Om man inte vill utvecklas i sin yrkesroll och om man känner att man är färdigutbildad - då ska man inte söka sig till Kriminalvården.

Idag var det dags för Krimstics fortbildning med fokus på problemlösning. Istället för att fokusera på VAD man ska göra för att lösa sina problem hamnar TANKARNA i fokus för problemlösningen. Är t. ex. klientens tankar om sitt problem hjälpsamma eller riskerar de att ta klienten längre från sina mål. Har klienten till exempel ett mål om att få hjälp med något men samtidigt har tankar om att det inte är någon ide' att be om hjälp är risken stor att hen inte ens frågar. Chansen att problemet kommer att lösas är då inte särskilt troligt.

För att bli så bra som möjligt i användandet av problemlösningsmodellen arbetade vi med olika fall som vi fick rollspela och observera! Det är verkligen hjälpsamt att få GÖRA, inte bara LYSSNA. Detsamma gäller ju våra klienter. En av föreläsarna, Kristina Landemark, delade med sig av ett tänkvärt citat för att visa på detta:

                                                          "Tell me and I forget
                                                     Teach me and I remember
                                                         Involve me and I learn”

 
   /Miriam - Frivårdsinspektör, Frivården Västervik