Alla inlägg


På bilden syns två stycken som diskuterar tolkomaten.

2017-10-27

Tolkomat på test


Inlägget har följande kategorier:

Användningen av tolkomat ska testas i Kriminalvården - och vi får vara med i utvärderingen!

Det hela började med att jag ställde frågor kring hur vi ska hantera långa klientärenden med tolkbehov i frivården. Ska vi träffa dem lika ofta som andra klienter, är vårt mål att jobba med kriminogena riskfaktorer på samma sätt som med svenskspråkiga klienter
(i enlighet med Krimstics, se tidigare blogginlägg Krimstics ). Och om så... hur ska det gå till i en liten stad som Västervik där platstolk på t.ex. Dari eller Tigrinja är svåra att få tag på. Svaret blev i alla fall ja! och att telefontolk ska användas vid behov. I Krimstics-samtal arbetar vi mycket vid tavlan; vi skriver, ritar och följer tankar till beteenden och konsekvenser genom olika modeller. Detta tänker jag är svårt för en telefontolk att hänga med i och översätta på ett för klienten hjälpsamt sätt.

Den jag ställde frågan till berättade i samma veva om ett projekt i samarbete med Semantix - tolkomat! En arbeta med en tolkomat innebär att vi "träffar" tolken genom en pek-platta. Det blir alltså som ett mellanting mellan en plats- och telefontolk.

Tolkomat på test

Tolkomat på test

En solig oktobermorgon hämtade jag Annika L. på tågstationen i Västervik. Vi skulle testa tolkomaten och få instruktioner kring användandet! Minst lika snopna blev nog vi som Annika när pek-plattan inte lyckades koppla upp sig på nätet och vi inte fick kontakt med Semantix. Det har nu visat sig att det är tekniska fel på plattan. Semantix har skickat en ny så vi väntar på leverans snart! Då ska vi förhoppningsvis få tillfälle att prova den för att senare kunna utvärdera om detta vore ett hjälpsamt sätt att arbeta med våra klienter! Vi får återkomma med svaret på detta under nästa år då projektet förväntas vara klart.

/Miriam, frivården Västervik