Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-10-09

Workshop om missbruk och utanförskap


Inlägget har följande kategorier:

Den 5-6 oktober besöktes anstalten av organisationen Doc Lounge som tillsammans med regisören Jessica Nettelbladt visade filmen Mona Lisas story för samtliga intagna på anstalten Hinseberg.

Den 5-6 oktober besöktes anstalten av organisationen Doc Lounge som tillsammans med regisören Jessica Nettelbladt visade filmen Mona Lisas story för samtliga intagna på anstalten Hinseberg.

Filmen beskriver en vardag och ett liv kantat med de svårigheter som kommer av att leva med missbruk.

Syftet med visningen av filmen och workshoppen därefter att diskutera en konkret situation som många intagna kan identifiera sig med utifrån egna erfarenheter. Många från personalen deltog i visningen. Vi hoppas att filmen hjälper de intagna att kunna prata med personalen. Om sina erfarenheter, dela med sig av svåra situationer och sätta ord på det som är svårt att definiera för någon som inte har samma erfarenheter.

Det finns ett pedagogiskt värde i att anordna en workshop för intagna med hjälp av en tematisk dokumentär. Det kan öka acceptans och förståelse för varandra och kan även öka medvetenhet att man inte är ensam i kampen mot missbruk.  Jag ser detta som ett komplement till de många olika insatser vi har i vårt arbete som syftar att hjälpa de intagna för att nå ett liv utan missbruk och kriminalitet. Dokumentären visar bland annat vikten av myndigheternas involvering i vårdkedjan och återanpassningen i samhället. Det är viktigt med våra påverkansprogram och terapiinsatser som bedrivs under verkställigheten men dessa insatser måste kompletteras med praktiska delar som strukturerad sysselsättning och bostad. Om inte dessa behov möts kan förutsättningarna för en varaktig förändring falla.

/ Jacques Mwepu, Anstaltschef Hinseberg


Bildtext:
utöver filmvisningen och efterföljande workshop

framfördes live musik av Helena Josefsson som skrivit musiken till filmen.