Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-09-08

Riksdagsmän på besök


Inlägget har följande kategorier:

Justitieutskottet (s)-gruppen var besök på Hinseberg förra veckan. Riksdagsmännen visade ett stort intresse för våra praktiska utbildningar som förbereder intagna till yrkesliv i samhället.

Under rundvandringen stannade vi länge i verkstaden och pratade om det goda utfallet av vår yrkesutbildning. De pratade om den stora efterfrågan som råder på arbetsmarknaden inom till exempel bygg och industri.

Under samtalet fick riksdagsmännen även information om våra motivations- och behandlingsprogram samt om arbetet med intagnas verkställighetsplan. De fick en exposé om hur den nya verkställighetsplanen bättre kombinerar den intagnes risk, behov och mottaglighet.

Syftet med besöket var att identifiera idéer i verksamheten som kan utvecklas på politisk nivå och tas upp som förlag i riksdagen. Det är vanligt att riksdagsmän besöker våra anläggningar när valåret närmar sig. Jag hoppas att kriminalvårdsfrågor kommer att uppta den plats vi förtjänar i den kriminalpolitiska debatten i kommande valkampanj.

Jacques Mwepu
Anstaltschef Hinseberg