Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-09-15

Suicidprevention 2017 i Göteborg


Inlägget har följande kategorier:

Genom ny kunskap och effektivare samarbete för att förebygga självmord vill arrangörerna arbeta för att bygga ett livsfrämjande samhälle.

De senaste två dagarna har jag varit en av över niohundra deltagare på Suicidprevention 2017, den 11 nationella konferensen om suicidprevention, som denna gången hölls på Svenska Mässan i Göteborg, en kort promenad från häktet. Var sjätte timme tar en människa sitt liv i Sverige. Temat för årets konferens var ”Steg för livet”. Genom ny kunskap och effektivare samarbete för att förebygga självmord vill arrangörerna arbeta för att bygga ett livsfrämjande samhälle. Deras önskan är att steg för steg bygga upp en mer integrerad suicidprevention där alla – från den vanliga medmänniskan, arbetsplatser, företag, ideella organisationer, kommuner, landsting och staten har något att bidra med. Här har även kriminalvården en självklar plats att vara med och bidra.

Det har varit två dagar fulla med ny kunskap, givande möten och samtal med både nya och gamla bekantskaper. Jag känner mig inspirerad och har fått med mig en hel del nya tankar och idéer om hur vi skulle kunna utveckla det suicidpreventiva arbetet på Häktet Göteborg. Det är väldigt lätt att bli hemmablind, att bara fortsätta trampa på i samma gamla hjulspår, av vana göra som man alltid gjort. Detta behöver inte nödvändigtvis vara fel, men tänk om det finns ett mer funktionellt sätt att arbeta med suicidprevention? För mig har denna konferensen varit en möjlighet att lyfta blicken, att se nya saker och möjligheter, men även en insikt om att det finns mycket bra som vi redan gör.

Under konferensens första dag fick jag möjlighet att fördjupa mig i Narrative principles in interviewing persons with suicidality, först på föreläsning och sedan på en workshop som hölls av professor Konrad Michel från Universitetet i Bern. Han betonade vikten av att lyssna på ett mer uppmärksamt sätt på vad suicidala personer egentligen säger, för att kunna möta dem på ett bra sätt. Att hjälpa personer som lider av självmordstankar, har självmordsplaner, att återta kontrollen över sina egna liv. I dag har jag deltagit på två föreläsningar som gett mig ny kunskap om alkohol som riskfaktor för suicid ur ett behandlings – och befolkningsperspektiv och om hur hjärnan fungerar vid suicidalitet, särskilt vid svåra val och psykisk smärta.

På bilden ovan syns jag tillsammans med Daniel Noell som arbetar som kriminalvårsinspektör på plan 9 på Häktet Göteborg. Det är den avdelning som har specialplatser för ungdomar och kvinnor. Innan Daniel blev första linjens chef i kriminalvården jobbade han som kordinator för suicidpreventivt arbete på Häktet Göteborg under flera år och han är sedan långt tid tillbaka aktiv i Västsvenska nätverket för suicidprevention. Han har hållit i många utbildningar i ämnet suicid både inom kriminalvården och inom andra organisationer. Jag vill avsluta detta inlägg med att ge en stor eloge till Daniel för hans intresse och engagemang i suicidpreventionfrågan, ett ämne som vi alla behöver ta på allvar och skaffa oss mer kunskap om. Vi behöver alla ta ett steg för livet.

Sofia Boman, psykolog häktet Göteborg