Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar ett stycke svets konst.

2018-04-10

Med svetsen som verktyg


Inlägget har följande kategorier:

Här lär sig kvinnliga intagna ett yrke med inriktning mot industri och byggföretag

Inom Kriminalvården pratar vi dagligen om vår vision ” bättre ut”  och arbetar konsekvent för att vända den onda cirkeln hos våra klienter. På anstalten Hinseberg konkretiseras visionen genom svetsutbildningen som utförs enligt kursplan för International Welder (IW).

Utbildningen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och ger våra kvinnliga intagna möjlighet att avlägga svetsarprövning med Europacertifikat.

Utbildningen startar med en fyra veckors grundläggande introduktion, därefter görs en individuell utbildningsplan som anpassas efter den intagnes behov och intresse. Under utbildningens gång anpassas planen efter företag med rekryteringsbehov. Intagna som har klarat vår yrkesutbildning får goda möjligheter till anställning. Utbildningen ger möjlighet att fortsätta efter att den intagne har villkorligt frigivits. Uppföljningen visar ett positivt utfall för våra intagna på arbetsmarknaden efter frigivning.  

Med hänsyn till intagnas bakgrund görs en individuell anpassning efter förmåga. Det är så uppmuntrande för anstaltspersonalen att se intagnas kreativitet efter en relativt kort och intensiv yrkesutbildning som inte är längre än 6-12månader. Eftersom de intagna saknar förkunskaper vid antagningen är det ett imponerande resultat.

/Jacques Mwepu, anstaltschef Hinseberg

Hennes målsättning är att försörja sig framöver genom sitt konstnärliga arbete med svetsen som verktyg.

Rosen på bilden kräver konstnärlig begåvning med många moment, som smide, el och gassvets.