Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar två tecknade streckgubbar som sitter på en bänk.

2018-04-13

Samsittning – en möjlighet att bryta isoleringen


Inlägget har följande kategorier:

Restriktionstiden kan leda till många negativa effekter och symtom. Samsittning gör restriktionstiden mindre ensam och bryter de negativa följder som restriktioner kan ge genom att klienten får en mer regelbunden mänsklig kontakt.

De flesta klienter som jag och mina psykologkollegor träffar för samtal sitter med restriktioner under en stor del av deras tid som häktade. Restriktionerna innebär att klienten har mycket begränsad kontakt med omvärlden och träffar förutom oss som arbetar på häktet, bara sin advokat och förhörsledare. Men det går att ansöka hos åklagaren om lättnader i restriktionerna och klienten kan då under en del av dagen få umgås med en annan klient. Detta kallas för samsittning.

Under våren har vi två psykologkandidater från Umeå, Niklas och Rebecka hos oss och när de nyligen skulle göra en litteraturgenomgång utifrån ett för praktikplatsen relevant ämne valde de att titta på forskning kring hur människor påverkas av isolering. Utifrån de forskningsartiklar som de läste blev sammanfattningen att listan över negativa effekter av isolering är väldigt lång, fylld med symtom i form av allt från hallucinationer, sömnsvårigheter, ångest och minnessvårigheter. Sömnsvårigheter i kombination med minskad aptit och brist på energi påverkar det mest grundläggande vi som människor behöver för att fungera, det vill säga sömn, mat och fysisk aktivitet. En aspekt som tyder på att det är bristen på mänsklig kontakt som leder till negativa konsekvenser är det faktum att det är skillnad i psykisk ohälsa mellan de med och de utan restriktioner, och huruvida hälsan försämras eller förbättras med tiden kan i många fall vara beroende på mängden och formen av mänsklig kontakt.

Att arbeta för att klienternas skall få så mycket mänsklig kontakt som möjligt är det viktigaste arbetet för att minimera skadeverkningarna av isoleringen. Kriminalvårdarna är de som ska se till att de häktade får en så bra tid som möjligt på häktet, men med de rådande bestämmelser och lagar som finns är det en begränsning i vad de kan göra, oavsett hur mycket de vill. Omständigheterna försvåras ytterligare av att häktet oftast är fullt och att tid för samtal allt som oftast är en bristvara. Om en klient då kan få lättnader i sina restriktioner och under ett visst antal timmar varje dag få umgås med en annan klient så kan detta ha mycket positiva effekter på klientens mående. Många kriminalvårdare jag mött under mina år på häktet lägger ner ett stort arbete på att fundera ut vilka klienter på en avdelning som skulle fungera att ha samsittning ihop.

Både Niklas och Rebecka som nu har hunnit göra åtta veckor av sin praktik hos oss, har fått uppleva hur klienter som de träffar i samtal börjar må betydligt bättre när de får möjlighet att tillbringa en del av dagen med en annan klient och än större blir skillnaden när restriktionerna hävs, oftast efter tingsrättsförhandlingen och klienter kan få vara på en gemensamhetsavdelning, där de under stora delar av dagen får vara med andra klienter. Ibland kan möjligheten till samsittning leda till att klienten inte längre har ett behov av att träffa psykolog, detta ser vi i så fall som något mycket positivt. För vissa klienter som sitter häktade är det kanske inte behovet av att träffa en psykolog som är det centrala, utan behovet handlar egentligen om mänsklig kontakt.

Med vänlig hälsning /Sofia Boman