Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på två kvinnor och en man som representerar frivården.

2018-04-16

SMADIT - vad är det?


Inlägget har följande kategorier:

Nystart för Smadit (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) som syftar till att minska antalet påverkade förare på väg och till sjöss och att minska antalet återfall i rattfylleribrott.

Fredagen den 13 april bjöd Länsstyrelsen i Kalmar län in till en samverkanskonferens om SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Inbjudna var olika represnetanter från frivården, Polisen, Landstinget och Kustbevakningen. Frivården i Västervik representerades av Miriam Kindh och Ulf Jönsson.

SMADIT är en metod med syfte att minska antalet påverkade förare på vägarna och till sjöss, och att minska antalet återfall i rattfylleribrott. Samverkan sker mellan framför allt polisen, kommuner (socialtjänst), frivården och landsting (beroendevård). Metodens utgångspunkt är att misstänkta rattfyllerister, som vill ha hjälp med att komma till rätta med sitt missbruk av alkohol eller droger, så snabbt som möjligt ska komma i kontakt med socialtjänst eller beroendevård. Metoden SMADIT lanserades 2004, men har tyvärr tappat fart de senaste åren. Arbetsgrupper har därför bildats runt om i Sverige och hösten 2017 var det en uppstartskonferens. Nu gör man en nystart i Kalmar län och konferensen i Oskarshamn var starpunkten.

Smadit kan anses ha stor nytta och effekt för att minska rattfylleri utifrån följande information som deltagare av Smadit gett:

  • De känner uppskattning och tacksamhet för att de fick Smadit-erbjudandet av polisen, eftersom de är osäkra på om de själva skulle ha kontaktat de instanser de behövde för att komma tillrätta med sina alkoholproblem.
  • Den insikt i alkoholvanor och alkoholkonsumtion som deltagarna fått i samtal med övervakare eller genom deltagande i kurser och rehabiliteringsprogram som socialtjänsten eller beroendevården ordnat.
  • Deras förändrade beteende när det gäller att dricka alkohol, där de flesta dricker mycket mindre än tidigare eller helt avstår.
  • Deras förändrade inställning till att det är viktigt att inte köra onykter med anledning av risken att orsaka död eller skada vid en olycka.

//Ulf Jönsson - frivården Västervik