Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på utbildningsbild med texten "lågeffektivt bemötande".

2018-04-27

Utbildningsinsats för NTE


Inlägget har följande kategorier:

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som bygger på ett antal principer vars syfte är att hjälpa personal att hantera svåra och utmanande situationer.

Att arbeta med människor kräver mycket av de som arbetar nära klienter och att arbeta i Kriminalvården där risken för incidenter alltid är närvarande blir det extra krävande. Det är därför viktigt att vi som arbetar klientnära använder oss av ett förhållningssätt som skyddar både klienten med beteendet och oss själva från att gå upp i affekt.

Under tre torsdagar i rad har jag varit med på NTE, Nationella Transport Enhetens, personaldagar och föreläst om lågaffektivt bemötande. Att få möjligheten att föreläsa är alltid roligt, min erfarenhet är att även jag själv lär mig en massa nya saker genom de frågor, funderingar och erfarenheter som åhörarna delar med sig av och så har det även varit under dessa tre dagar. En sak som jag tycker är viktig att tänka på är att människors förutsättningar för att hantera olika situationer ser väldigt olika ut och att ibland uppstår konflikter för att vi ställer för höga krav på klienters förmågor. Kanske ställer man för höga krav på förmågan att strukturera, kanske på impulskontroll eller på klientens sociala förmåga.

Många av de klienter som hamnar inom institutionsvård (psykiatri, ungdomsvård, kriminalvård) har en historia av problematiskt beteende och våldsamt utåtagerande. Dessa individer har ofta en bakgrund med traumatiska upplevelser. Traumatiserande upplevelser och den stress det medför påverkar en individs utveckling på ett sådant sätt att det krävs en särskild förståelse och kunskap när vi bemöter konsekvenserna av dessa upplevelser. Många beteenden som vi vet är vanliga traumasymtom kan också upplevas som beteende problem av omgivningen. Aggressivitet, nedstämdhet, sömnsvårigheter, kraftiga humörsvängningar, självskadebeteende, apati och känslor av främlingskap är vanliga symtom hos traumatiserade individer. Traumatiserade individer är också mer på spänn än andra, har ett "känsligare larmsystem" och är mer benägna att snabbt gå upp i affektintensitet. Individer som har varit med om långvariga svåra situationer är dessutom ofta sämre på att själva reglera sina känslor. Det har dels att göra med vad som händer i hjärnan då man utsätts för höga nivåer av stress under längre tid, och dels att dessa individer i många fall saknat trygga vuxna som kunnat vara ett stöd i utvecklingen av förmågan att hantera svåra tankar och känslor.

En av principerna i lågaffektivt bemötande som vi pratat extra mycket om under dessa dagar är affekt-principen. Vi människor upplever andras känslor genom att de smittar av sig på oss. Det är alltså lättare att vara glad om man är tillsammans med glada människor och vi blir lugna av att vara tillsammans med lugna människor. Men det variera hur lätt vi smittas av andras känslor. Vissa människor påverkas väldigt lite av andras känslor, de flesta påverkas en del av hur människor runt dem känner medan andra är helt i andra personers känslors våld. Våra klienter har ofta sämre möjligheter att observera och påverka sina egna affekter än vad vi har. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på egna affekter och bibehålla lugn för att öka chansen att situationen skall präglas av lugn.

Med vänliga hälsningar/ Sofia Boman