Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2018-04-06

Vad är en permission?


Inlägget har följande kategorier:

En av de allra vanligaste frågorna, som intagna ställer till oss, är den om permissioner. En permission kan vara möjligt men är inte en rättighet.

Fängelselagen säger att en intagen får, för att underlätta hans eller hennes anpassning i samhället, beviljas tillstånd att vistas utanför anstalten om minst en fjärdedel av strafftiden (kvalifikationstiden), dock minst två månader, har avtjänats och att det inte finns en påtaglig risk för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig. Permission innebär alltså att en intagen beviljas tillåtelse att vistas utanför anstalten under en begränsad tid. Alla intagna har en individuellt utformad permissionsplan, som kortfattat baseras på straffets längd, eventuellt tidigare kriminalitet och/eller missbruk, psykisk ohälsa, skötsamhet under tiden i anstalt och risk för återfall i brott.

Intagna som dömda till kortare fängelsestraff (upp till ett par månader) hinner för det mesta inte med att vistas tillräckligt lång tid i anstalt för att kunna beviljas permission. Verkställighetstiden, tiden som den intagne befinner sig i anstalt, är två tredjedelar av straffets längd. Anstalten har därefter till uppgift att göra en bedömning när det är lämpligt att en intagen tidigast kan beviljas permission efter att kvalifikationstiden har förflutit. Förutom fängelselagen så är det föreskrift och handbok som styr hur förutsättningarna för permission ska planeras och vilka villkor som ska gälla. De intagna, som har längre straff, har vanligtvis särskilda villkor som bland annat styr förutsättningarna för permission. De särskilda villkoren utformas av riksmottagningen efter en särskild utredning.

Syftet med permissionen ska alltid vara kopplat till den intagnes verkställighetsplanering och vara en del av kommande frigivningsförberedelser. För intagna, som har suttit frihetsberövade i flera år, kan det vara viktigt att få börja sina permissioner med att åka kollektivtrafik eller ta en fika på stan. Det är en stor omställning att lämna kriminalvårdens slutna institutionsmiljö, om än bara för några timmar.

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön