Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på Malin och Annika.

2018-04-30

Vi har barnglasögonen på


Inlägget har följande kategorier:

Malin och Annika delar med sig av sina tankar efter två dagar på Barnrättsdagarna i Örebro.

Efter två dagar på Barnrättsdagarna i Örebro sitter vi på tåget hem. Fullproppade med nya kunskaper och inspirerade av allt bra arbete som görs. Vi känner oss också nöjda med föreläsningen om Kriminalvårdens arbete för barns rättigheter. Med stolthet beskrev vi vad vi gör för att främja barns lika villkor. Vi berättade om vår sajt Insidan som riktar sig direkt till barnen för att de ska få information och kunskap om hur det är för de som befinner sig hos kriminalvården. Där barn kan se filmer och skicka in frågor.  Om Kriminalvårdens föräldrastödjande insats, föräldragrupper, där man pratar om barns behov och rättigheter och om hur föräldraskapet och förälderns situation påverkar barn. En utvärdering visar att fler föräldrar berättar för sina barn om att de befinner sig i anstalt/häkte efter att de gått i föräldragrupp, det blir inte längre en hemlighet, och föräldrarna upplever sig stärkta i sitt föräldraskap. I föreläsningen ville vi även lyfta fram gruppen barnombud, som gör ett fantastiskt arbete med att sprida kunskap och hjälpa sina respektive verksamheter med att säkerställa ett barnperspektiv, och den nya barnombudsutbildningen som kom i samband med att Kriminalvårdens handbok för arbetet med barnperspektivet beslutades. Vi hoppas att de som lyssnat har fått en ännu bättre förståelse för vad vi kan erbjuda idag och vilka förväntningar barn ska kunna ha på oss. Att vi arbetar för att vår personal i det dagliga arbetet har barnglasögon på, vågar prata med föräldrar om barnen, och tar hänsyn till barnets rättigheter.

En föreläsning som berörde oss särskilt var den som nationalekonomen Ingvar Nilsson, höll. Under 35 år har han studerat marginaliseringens ekonomi samt värdet av prevention, tidiga insatser och rehabilitering. Han berättade om att vi måste sluta säga ”Vi såg det redan på förskola”, för varför hade man i så fall inte gjort något då? Flera hundra miljoner kronor i kostnader för samhället kan konsekvenserna bli av att låta ett barn växa upp i utsatthet. Ska samhällets resurser verkligen användas så, frågar Ingvar. Han underströk vikten av att vi måste börja redan på BVC och i förskolan. Tidiga insatser skulle spara både lidande och pengar. Det mest effektiva vi kan satsa på är stöd i föräldraskapet, var slutorden.

Den bilden Ingvar gav är en bild vi känner igen genom berättelser från klienter, om en utsatthet som har följt med genom stora delar av livet. Vi vill inte se några fler barn växa upp med en säker biljett till en framtid i Kriminalvården. Kunskapen om hur utsatthet kan se ut och vad det innebär att inte få sina rättigheter tillgodosedda ger oss en unik möjlighet att upptäcka och agera för att barn ska få bättre förutsättningar. Vi kan uppmärksamma barn och hålla deras rättigheter högt genom respektfullt bemötande när vi ses och i beslut. Vi kan samverka med socialtjänsten, frivilligorganisationer och andra som kan påverka barnets situation, och framför allt, vi kan samtala med föräldrar om föräldraskap och barns behov. För föräldrar är ofta barnen det viktigaste i livet, men många kan behöva stöd för att kunna vara den förälder som de vill vara.  De behandlingsprogram och föräldrastödjande insatser som Kriminalvården erbjuder samt de dagliga insatserna kan bryta den onda cirkeln och ge barn i en utsatt situation ett liv i frihet. Nu gäller det att vi når så många som möjligt med vårt arbete!

/Annika Lundqvist & Malin Isaksson