Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på Sven-Johan.

2018-08-14

Det bekväma normlivet!


Inlägget har följande kategorier:

En reflektion om att leva inom normen och den viktiga roll jag har i HBTQ-frågan.

Jag är en del av heteronormen, och även många andra normer. Heterosexuell, vit, lever i tvåsamhet och mitt biologiska, sociala, mentala och juridiska kön definierar jag som man. Mina uttryck i form av kläder, frisyr och attribut är alla uttryck inom normen för en man i det svenska arbetslivet. Dessutom befinner jag mig inom en priviligierade yrkesgrupp i arbetslivet, chef. 

Att vara en del av normen är väldigt bekymmersfritt, bekvämt och priviligierat.
Det innebär att jag är en person som många betraktar som normal. Fördelen med att
leva ett liv inom normen är att jag aldrig upplevt exkludering eller behövt oroa mig för exkludering. Jag har aldrig behövt fundera över vilka reaktioner (eller snarare uteblivna reaktioner) jag får från kollegor när jag presenterar mig själv eller hur jag lever mitt liv.
Jag har heller aldrig känt mig vilsen, förvirrad eller ledsen över att jag inte passar in eller att de traditionella ramarna inte innefattar mig.

Detta är en förmån som vi som lever inom normen har. Det är en förmån vi ofta tar för givet då vi aldrig upplevt något annat. Att leva inom normen är inget fel (även om det finns all anledning att fundera över hur vissa normer är konstruerade). Överallt där människor lever skapas normer, det är helt naturligt. En risk är dock att vi som lever
inom normen underskattar betydelsen av hur vårt agerande kan påverka personer utanför normen. Eller ännu värre, hur vissa av oss inom normen betraktar människor utanför normen som något avvikande, konstigt eller skrämmande.

2018 är det Europride, vilket kommer manifesteras i Stockholm och Göteborg. Det är både glädjande och sorligt. Glädjande på så sätt att många människor förenas i en vilja att leva i ett mer normmedvetet samhälle och glädjande att HBTQ-frågor fått en plattform men sorligt att det ska behövas.

Jag och alla ni som lever innanför normen är viktiga i detta arbete.  En ökad inkludering och normmedvetenhet är inte ett ansvar som ska bäras av de människor som definierar sig som HBTQ-personer eller av de som lever utanför normen. Vi inom normen har det största jobbet att göra. Det är vi som genom ordval, gester och uttryck kan få våra medmänniskor utanför normen att uppleva inkludering. Det är vi som kan sätta en kultur på arbetsplatsen som gör att den som är homosexuell inte känner någon oro över att berätta sin partners namn, eller den som valt att leva utan barn inte direkt när barn kommer på tal behöver förbereda sitt försvarstal.     

Det är vi som behöver öka vår medvetenhet och förståelse för hur våra ordval, reaktioner och kommentarer kan göra skillnaden mellan att vår arbetsplats upplevs inkluderande eller inte.

Vi behöver omsätta den insikten och praktisera den dagligen i möten med kollegor eller andra medmänniskor. Kom igen nu alla medmänniskor som lever inom normen!

 

Sven-Johan Dahlstrand, Sektionschef HR-avdelningen