Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på Conny och Pheter.

2018-08-20

Samtal i suset från spånsugen


Inlägget har följande kategorier:

Bland bandslipar och tomatplantor sker något magiskt. Förändring. Som produktionsledare är våra främsta arbetsredskap inte truckar eller skruvdragare. Våra attityder och samtal är våra viktigaste verktyg.

I produktionsverksamheten har vi en utmaning. Vi skall bedriva en verksamhet som liknar ett vanligt företag. Ordrar tas emot, fakturor skickas, leveranser skall skötas i tid och kvalitetskontroller måste göras. På anstalten Östragård där jag jobbar har vi bland annat palltillverkning, växthusverksamhet och skötsel av grönytor på vårt ansvar. Men den stora utmaningen är att kombinera det arbetet med de mellanmänskliga kontakterna som kanske är den avgörande faktorn i en god kriminalvård.

Vi är alla kuggar i samma maskineri. Arbetet med klienterna görs överallt. På avdelning-arna, hos programledarna, eller i ett dammigt redskapsskjul där man råkar bli stående i en diskusion om missbruksproblem med en klient. Vi lyssnar, stöttar och fungerar som bollplank. Vi är lika delar arbetsledare, industriarbetare och samtalspartners. I växthusets värme, i spikpistolernas bultande, bland pallar och lådor växer relationer fram. I takt med att klienterna känner ett ökat ansvar för sina uppgifter så öppnar de sig. Tonen mellan oss produktionsledare och klienterna blir mer personlig, och de anförtror sig mer åt oss. Då blir vi en viktig del i förändringsarbetet och Kriminalvårdens tanke om ”Bättre ut”.

Intagen vid sågen

Sysselsättningen i produktionen är ovärderlig. När många är i sysselsättning blir stämningen lugnare på avdelningen. Tiden går fortare för den enskilde klienten och han är mer mottaglig för både diskussioner och reflektion över sin situation. Visst, det är sällan smärtfritt. Men varje problem som uppstår ger en öppning för ett nytt samtal. Där och då kan vi stötta klienten, påverka honom i positiv riktning. När dagen är slut ekar lokalerna tomma. Vi släcker lamporna och låser alla dörrar. Spånsugen tystnar och lämnar efter sig ett eko av det arbete vi alla fått gjort under dagen. Imorgon, som alla andra dagar, tar vi nya tag och gör vårt bästa för klienterna igen.

 

//Conny Norén, Kriminalvårdare/Produktionsledare