Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


lärare och elever från Svenska Frisörskolan klipper varandra.

2018-12-03

Besök av frisörskolan


Inlägget har följande kategorier:

Två gånger per år besöker lärare och elever från Svenska Frisörskolan Sagsjön under pågående frisörutbildning.

Samarbetet mellan Sagsjön och Svenska Frisörskolan har pågått under flera år. Tillsammans med en av skolans lärare besöker en handfull elever Sagsjön under den sista delen av sin utbildning. De intagna får möjlighet till en klippning utan kostnad samtidigt som eleverna får träna på sina kunskaper. Det finns också möjlighet att färga eller slinga sitt hår efter att ha köpt hårfärg i anstaltens kiosk inför frisörskolans besök. Intresset bland eleverna, att få följa med till Sagsjön, är så pass stort att läraren får dra lott om vilka som kan följa med. Hela klassen ryms inte under ett tillfälle eftersom läraren måste kunna handleda sina elever under besöket på Sagsjön.

Ett av anstaltens träningsrum blir tillfälligt en improviserad frisörsalong under några timmar. Med lite kreativitet och fantasi går det mesta att ordna. Frisörskolans besök innebär inte bara att de intagna blir fina i håret. De får också uppleva en stund av att vara lite ompysslade och ta hand om sig själva. Sådant som är så självklart i ett liv i frihet men långt ifrån anstaltens vardag. Frisörskolans initiativ är väldigt uppskattat och ett så tydligt exempel på ett lyckat resultat när två helt skilda verksamheter möts förutsättningslöst.

Stort tack till Svenska Frisörskolan och välkomna tillbaka!

 

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön