Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar ett vitt papper med texten etik på, pappret ligger på kullersten.

2018-02-09

Är det okej att krama en klient?


Inlägget har följande kategorier:

Vad är etik och vilka dilemman står en psykolog inför i sitt yrke?

Under februari månad kommer det vara extra fokus på etiska frågor på Häktet Göteborg. Säkerhetsgruppen har tagit fram ett arbetsmaterial som skall diskuteras i personalgrupperna och en av frågorna i detta material är om det är okej att krama en klient.

Vad är då etik? Etik bygger på väl underbyggda normer om vad som är rätt och fel när det gäller mänskligt handlande. Exempel på sådana normer är att man skall avstå från mord, stöld, bedrägeri, förtal och så vidare. Normer är också dygder om att vara ärlig och lojal. Etik hänger ihop med processen att tänka över och utveckla sina etiska normer. Känslor, lagar och sociala normer kan alltså avvika från vad som är etiskt. Det är därför nödvändigt att kontinuerligt tänka över sina egna normer så att de är rimliga och välgrundade. Det innebär också att försöka få de organisationer och grupper man tillhör att leva upp till etiska normer som är rimliga och väl underbyggda. Som psykolog har jag de Yrkesetiska principerna för psykologer i Norden att förhålla mig till i mitt arbete. De etiska principerna är organiserade i fyra huvudprinciper, enligt följande:

1) Respekt för individens rättigheter och värdigheter,

2) Yrkesmässig kompetens,

3) Ansvar och

4) Yrkesmässig integritet.

Ett av de dilemman som jag som psykolog, men även kriminalvårdare och annan personal som jobbar klientnära stöter på är när en klient kommer med en önskan om att konvertera den professionella relationen till en privat relation, att upphöra att vara klient och istället bli en vän. En av psykologkandidaterna som jag handledde under hösten fick denna direkta fråga av en klient under ett samtal i slutet av deras kontakt, klienten undrade om de kunde fortsätta träffas privat när han kom ut från Kriminalvården. Klientens fråga var ju egentligen inte så konstig, han och kandidaten var i ungefär samma ålder, kandidaten hade erbjudit klienten en trygg och stabil relation under hans svåra tid som häktad och detta hade gjort att klienten kände ett stort förtroende för kandidaten. Någon som vi känner stort förtroende för och som ger oss trygghet, det är ju inget konstigt att det är en relation som vi önskar att vi kunde få fortsätta, speciellt med tanke på att för många av de klienter som vi möter inom kriminalvården är denna typ av relation en stor bristvara på. Jag och kandidaten pratade om detta i handledning och det blev sedan ett bra samtal mellan honom och klienten där han kunde förklara varför de inte kunde övergå till att vara vänner. Som psykolog, kriminalvårdare, ja för alla som arbetar nära människor som befinner sig i svåra situationer, är det viktigt att eftersträva att vara medveten om sina egna behov, attityder och värderingar och om sin egen roll i relationen.

Så tillbaka till frågan som jag inledde med. Är det okej att krama en klient? Det finns naturligtvis inte ett rätt svar på den frågan. Det är viktigt att var och en kommer fram till sitt eget svar på den frågan. När jag tog upp den till diskussion med mina psykologkollegor på Häktet upptäckte jag att vi tänkte på samma sätt i den frågan. Det måste alltid vara klientens behov som är utgångspunkten, inte mitt behov i rollen som psykolog. Om en klient ber om en kram så får den det. Att som klient be om en kram är för de allra flesta inte en enkel sak, speciellt inte i den många gånger hårda och avskalade miljön som är på ett häkte. Min egen erfarenhet är att det är klienter som jag oftast haft en lång kontakt med, många timmar av samtal med mycket känslor, som ber om en kram. Klienter som i dessa samtal givit mig ett stort förtroende, jag har blivit en betydelsefull person för dem. Att neka en klient som ber om en kram skulle för mig kännas som ett stort avvisande och en oetisk handling. Så mitt svar är ja det är okej att krama en klient.

Med vänliga hälsningar Sofia Boman