Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på Nils Öberg med ett snötäckt landskap i bakgrunden.

2018-02-23

Kampanjen Välj att sluta


Inlägget har följande kategorier:

Nils Öberg lyfter den viktiga kampanjen Välj att sluta

Stor del av arbetet inom området våld mot närstående har traditionellt riktats mot att ta hand om och skydda de våldsutsatta personerna. Detta är nödvändigt och riktigt. Samtidigt kan och bör vi inte blunda för förövarens beteende. Jag vill därför uppmärksamma och visa uppskattning för kampanjen #valjattsluta som pågår i Stockholms län just nu. Med denna satsning vill Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i samverkansplattformen Operation Kvinnofrid vända sig till våldsutövare. Kampanjens syfte är att informera personer som utövar våld mot sin partner, men som aldrig hamnar i rättssystemet, att det går att ändra ett våldsamt beteende och att det finns hjälp och stöd att få för att göra det. I många kommuner i Stockholms län erbjuds stöd kostnadsfritt för den som är motiverad att ta tag i sin våldsproblematik.  Kampanjen är så vitt jag vet den första i sitt slag i Sverige och kan genomföras eftersom det finns relativt väl utbyggda insatser i länet att erbjuda till våldsutövarna. I takt med att verksamheter byggs ut i landet tror jag att det behövs liknande kampanjer för att upplysa personer med våldsproblem om att det finns hjälp att få.

/Nils Öberg - GD

Länk till kampanjen Välja att sluta