Alla inlägg


Bilden visar en glad Ia.

2018-02-16

Ny blogg!


Inlägget har följande kategorier:

Hej, Jag heter Ia Johansson och arbetar som klienthandläggare på kvinnoanstalten Sagsjön. Jag och mina kollegor kommer att blogga anstaltens verksamhet, personalens arbete och klienternas vardag. Följ oss!

Det är snart sex år sedan som jag släpptes in genom grinden på Sagsjön för första gången. Mycket har hänt under dessa år, både i min yrkesroll men också i Sagsjöns verksamhet. Jag minns att jag tidigt fick hör att anstalten skulle läggas ner och under de efterföljande åren kom olika bud om att verksamheten skulle flyttas till en nedlagd anstalt i närheten och efter det blev det oklart om det skulle finnas någon anstalt för kvinnor i Göteborgsområdet alls? Tankar och oro kring en eventuell nedläggning fanns hela tiden i personalgruppen men samtidigt fokuserades det på vårt viktiga uppdrag; att arbeta med våra klienter och motverka återfall i såväl kriminalitet som missbruk.

I juni 2016 kom äntligen ett beslut och det som Sagsjöns personal hållit tummarna för: anstalten kommer att finnas kvar på nuvarande plats, byggas om och ut. Planeringen är i full gång och vi får regelbundet uppdateringar om vad som händer och sker i processen. Personalen är med och tycker till, önskar och diskuterar hur vi vill utforma vår nya anstalt.

Kuriosa, nyligen så har det genomförts flera arkeologiska utgrävningar på anstaltsområdet eftersom våra lokaler vilar på en mycket gammal boplats. Arkeologerna hittade lämningar av en bronsåldersbosättning med tecken på gamla kokplatser.

Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med kvinnorna i det omväxlande, utmanande och spännande uppdrag som vi har. På Sagsjön finns ett genuint engagemang för våra klienter och en tydlig yrkesstolthet hos personalen. Detta är vi alla mycket måna om att bevara och ta med till vår nya anstalt. Och, som i alla Kriminalvårdens verksamheter, så är ingen dag den andra lik. Det är något av det bästa med detta arbete tycker jag!

Sammanfattningsvis så kommer det att hända mycket på Sagsjön framöver så följ bloggen!

Vi hörs snart igen,
/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön