Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar en brandövning.

2018-02-07

Övningar grunden till en effektiv verksamhet


Inlägget har följande kategorier:

Brandövning på Hinseberg

En operativ och ständigt föränderlig verksamhet kräver att personal är förberedda och tränade i vitt spridda områden och besitter en bred kunskap. Övningar är ett regelbundet inslag i en kriminalvårdarens arbetsvardag. Vi övar allt från samtalsmetodiker till utrymningsövningar. På bilderna övar anstalten Hinseberg på att släcka brand i kläder och brand i vätskor.

En brandincident som skulle kunna uppstå i något av de många kök som finns på våra intagnas avdelningar.  I verksamhetsplanering för 2018 är det systematiska brandskyddsarbetet ett prioriterat område.
I detta förebyggande arbete ingår även övningar där intagna deltar, allt för att eventuella tillbud ska kunna hanteras så säkert och smidigt som möjligt. Brandövningen sammanföll med årets första ordentliga snöfall. Ironiskt nog hjälpte detta att hantera temperaturen.

/Jacques Mwepu, Anstaltschef

Personal övar släktning av vätskor - Hinseberg