Alla inlägg


En svartvit bild på Gabriella Boijsen.

2018-02-16

Tack Gabriella


Inlägget har följande kategorier:

Frivården Västervik får ett kunskapslyft inom personutredning av handboksförfattaren i ämnet, Gabriella Boijsen

En av frivårdsinspektörens arbetsuppgifter består av det som kallas för personutredning. Det är helt enkelt ett yttrande som lämnas till tingsrätten vid brottsmål. Det är en uppgift som kan tyckas enkel, men som kräver noga överväganden, rätt frågor mot bakgrund av typ av brottslighet och kontakt med betydelsefulla personer i den misstänktes närhet.

När vi gör personutredningar har vi den misstänktes Risk, Behov och Mottaglighet i fokus (RBM). Vi utreder klientens risk för återfall i brott mot bakgrund av forskningsbaserade riskfaktorer. Utifrån dessa riskfaktorer utreder vi vilka insatser klienten har behov av för att minska sin risk för återfall i brott och/eller missbruk. Och sist men absolut inte minst måste vi ta hänsyn till den misstänktes mottaglighet. Mottaglighet kan så klart handla om motivation, men även inlärningstyp, förståndshandikapp eller den sociala situationen.
I arbetet med personutredningar hamnar vi ofta i dilemman som vi lyfter på kollegium. Här ges vi möjlighet att diskutera det enskilda ärendet med våra kollegor. Eftersom personutredningar också är styrda genom såväl lagstiftning som handböcker är det viktigt att vi inte bara går på känsla utan också förhåller oss till vad vi får eller måste göra.

I vår arbetsgrupp har vi blandade erfarenheter av att arbeta med personutredningar. Gammal kunskap blir ofta ärvd vilket innebär att en persons feltolkning kan riskera att få fortsatt liv även i nästa led. För att uppmärksamma oss på forskning, personutredningens syfte och att lära oss av andras misstag tog jag kontakt med Gabriella Boijsen (på bilden ovan) på Kriminalvårdens huvudkontor. Hon har fått i uppdrag att granska frivårdens personutredningar och vidare att utveckla frivårdens handbok i personutredningar. Vem bättre att be om ett kunskapslyft.
I tisdags var det då dags att träffas – över länk! Vi hade många frågor, en del enklare konkreta frågor och en del stora och mer svävande. Efter mötet kände jag både att jag fått mer kunskap om min arbetsuppgift men även att jag uppfylldes av motivation att fortsätta jobba med personutredningar. För det är verkligen en av de roligaste arbetsuppgifterna jag har.

En kollega till mig, Ulf, uttryckte det så bra på lunchen häromdagen.
"Nu ska jag göra en PU (personutredning). Tänk vad spännande att få öppna dörren och mötas av en främling och dennes historia och få höra hur hen hamnat här. För det kan ju verkligen vara vem som helst".

På återseende,
Miriam, frivården Västervik.