Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar insatsgruppen.

2018-02-12

Vi behöver flera kvinnor i ledande befattningar


Inlägget har följande kategorier:

Jacques berättar om Hinsebergs jämställdhetsarbete och "Att leda jämt".

I anstaltens arbete med jämställdhetsintegreringen är det kvantitativa jämställdhetsarbetet en viktig del. Detta innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället.

Anstalten Hinseberg har nått en kvantitativ jämställdhet i den totala anställningen men nu är det dags för nästa steg som kräver en analys för att förstå varför vi trots vår totalsiffra– inte har kvantitativ jämställdhet inom alla yrkeskategorier. Administrativa expertfunktioner är tydligt kvinnodominerade medan säkerhetsrelaterade funktioner är mansdominerade osv.  Ett traditionellt mönster som återkommer på de flesta verksamhetsområden. Tyvärr är detta vanligare på ledande befattningar.

Ett steg i rätt riktning syns tydlig på ovanstående bild från en insatsövning med anstaltens insatsgrupp där 32 % av insatskapaciteten utgörs av kvinnliga medarbetare. Insatsyrkan har alltid varit än mer tydligt mansdominerad. Formationen på bilden består endast av en man bland fem kvinnor. En mer konsekvent könsfördelning på en kvinnoanstalt.

Just nu pågår ett regionalt projekt ”Att leda jämt” i syftet att bidra till jämn könsfördelning genom att skapa förutsättningar för fler kvinnor i ledande befattningar. Jag ser fram emot att återkomma med ett inlägg om utfallet av detta projekt.

 

Jacques Mwepu - Anstaltschef, Hinseberg