Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar en solnedgång vid havet.

2018-01-08

Att hantera vardagsstressen!


Inlägget har följande kategorier:

Bra tips för att klara av vardagsstress och eventuella motgångare på jobbet

Så har det hunnit bli ett nytt år, 2018 är i sin linda. I dessa dagar är det många som återvänder till jobbet efter ledighet över jul och nyårshelgerna. Förhoppningsvis har ledigheten inneburit möjlighet till återhämtning, vila, trevlig samvaro med nära och kära, tid att ägna sig åt det som betyder mest, det som man tycker är roligast att göra. Tyvärr innebär jul för många en massa måsten, saker som SKALL göras varken man vill eller inte, många ställer höga krav på sig själva när det gäller hur mycket mat som skall lagas till julbordet, hur mycket julklappar som skall inhandlas och hur många vänner man skall hinna träffa under ledigheten. Risken är då att julen blir en stressfylld tid. Sedan finns det naturligtvis många yrkesgrupper, inte minst inom kriminalvården som måste jobba röda dagar och inte har möjlighet till den semester som vi andra tar som en självklarhet.

I slutet av förra året påbörjade jag en utbildning i Krishantering i arbetslivet och i början av december var jag uppe i Stockholm och lyssnade på en mycket intressant föreläsning om praktisk första hjälpen vid stress hos insatspersonal. Föreläsaren Per-Olof Michel är psykiatriker och har i många år jobbat inom försvaret med krisarbete. Han pratade om vardagsstressens betydelse för en individs utveckling av kronisk stress, olika sätt att hantera stress och organisationens betydelse för en individs möjlighet att hantera stress på jobbet. Stressens essens är osäkerhet. Vi upplever osäkerhet när vi befarar att utfallet av en viss händelse blir något annat än det vi hoppas. Vid sådan osäkerhet kräver hjärnan extra energi. Om hjärnan inte kan minska osäkerheten kan en cerebral energikris utvecklas. För att en individ skall kunna hålla sig frisk på jobbet menade föreläsaren att följande punkter var viktiga:

  1. att man arbetar i en medveten organisation som har tydliga mål
  2. att det finns ett stödjande ledarskap
  3. bra arbetsklimat med en kreativ miljö
  4. kontroll över arbetet
  5. bra arbetsplanering som innehåller omväxling i arbetet
  6. bra socialt liv
  7. fysisk träning.

Att samtliga av dessa punkter skall vara uppfyllda är troligtvis inte verkligheten för så många av oss, men jag tycker att det är viktiga att ha i åtanke och sträva mot. Några allmänna råd när det gäller stresshantering som stressforskaren Lennart Levi kommit fram till och som jag fastnade för är följande: Det faktum att man inte kan ha kontroll över allt man konfronteras med i livet gör det rekommendabelt att ta tag i det som är viktigt och kan påverkas, samt acceptera det man inte kan förändra. Att låta sig stressas av sådant man ändå inte kan göra något åt, tar energi från det man verkligen kan påverka. Då ett område i livet är ansträngt, bör man söka kompensation inom andra områden. Om till exempel det går en emot på jobbet kan en meningsfull fritid ge balans åt tillvaron. Slutligen är det viktigt att söka och ge stöd inom sitt sociala nätverk. Man ska inte vara rädd för att be om hjälp eller att prata med andra om sina upplevelser, känslor och problem. Det är alltså fråga om att dels vårda sitt sociala nätverk och dels ta hjälp av det. Men samtidigt som det är bra att ställa upp för andra är det viktigt att ta hänsyn till sina begränsningar. Att kunna säga nej är alltså även det viktigt.

Önskar er alla en god fortsättning på 2018.
Med vänlig hälsning/ Sofia Boman - psykolog, Häktet Göteborg