Alla inlägg


Ena bilden visar en alkomätare som visar noll och den andra bilden en person som blåser i en alkomätare.

2018-01-19

Kontrollrapporter


Inlägget har följande kategorier:

Den här veckan har det kommit flera kontrollrapporter från våra kontrollörer. Vilka kontrollörer tänker ni kanske, och vad kontrollerar de?

Alla som beviljas IÖV, dvs Intensivövervakning med elektronisk kontroll, även kallat fotboja, har under tiden de verkställer alkoholförbud och det är här våra kontrollörer kommer in i bilden. Det är civilpersoner som åtagit sig uppdraget att utföra kontrollerna. De förordnas av frivården och har naturligtvis sekretess. Under den tid klienten verkställer med IÖV kommer kontrollörerna hem och kontrollerar nykterheten genom utandningsprov. Klienten är skyldig att öppna för kontrollörerna oavsett vilken tid på dygnet de kommer. När rapporterna sedan kommer in till frivården registreras utförda kontroller och resultat i vårt system.

Skulle klienten blåsa positivt ska kontrollörerna rapportera det till jouren, som i vårt fall finns på Häktet i Norrköping, och ett interimistiskt beslut om hävande av IÖV tas varefter klienten får inställa sig för att verkställa resterande strafftid på anstalt. Viktigt att notera är att det inte är kontrollörerna som tar beslutet om hävande.

Vi har 14 kontrollörer fördelade på våra olika distrikt. De har naturligtvis larm och telefon när de är ute på uppdrag och åker alltid två och två. De rapporterar till jouren när de påbörjar sin "runda" och när de är klara.
Kontrollörerna gör en stor insats som sällan syns utåt och de utför sina uppdrag på kvällar och helger. De är en grupp som förtjänar att lyftas fram.

(Kollegan på bilden klarade testet:))

//Siv, administration, frivården Västervik