Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild tagen utanför anstalt i Colorado.

2018-01-18

Officiell avslutning med Department of Corrections - Torsdag 9/11


Inlägget har följande kategorier:

Näst sista dagen. Karin, Johan & Glenn syr ihop säcken med en presentation och en paneldebatt.

Så kom då sista schemalagda dagen. Med fokus presentation av våra respektive utbyten och även en paneldiskussion styrd av Rick Raemisch och Annette Warman, HK Sverige. Amerikanarna var ordentligt imponerade av den tydliga humanitet som genomsyrar svensk kriminalvård. Å andra sidan upplevde de att det finns en naivitet bland personalen som de rekommenderar att vi ser över.

Catrin Höjer Grafström, Rick Raemisch, Susanne Wedin och Annette Warman

Paneldiskussion

Presentationen kretsade som sagt kring likheter och skillnader på våra respektive arbetsområden - och det som skiljer sig främst på anstalterna är säkerhet, mängden intagna och disciplin. På frivården är det tydligt - i Colorado har de mandat att arrestera klienter och allt som kommer i samband med detta. Men vårt fokus, för samtliga verksamheter i båda länderna, är att vi vill skydda befolkning genom att vi låser in de kriminella, och med att lägga fokus på att rehabilitera de intagna. En av orsakerna till att vi det till trots skiljer oss åt är att vi har olika grundförutsättningar för att få detta att fungera. Med en fängelsepopulation på ca 3600 i förhållande till 9,7 miljoner invånare är det kanske något lättare än 20 000 intagna på 5,4 miljoner invånare. Vi försöker göra vårt bästa utifrån vårt material och vi har alla ett arbete framför oss att förbättra verksamheten. Ett utbyte som detta skapar tankar, funderingar, reflektioner och vi öppnar upp våra organisationer för varandra. Bara genom att berätta om sin egen arbetsplats väcker funderingar.

Svenska delegation - Karin, Glenn & Johan

Kvällen avslutades med en gemensam middag där vi fick möjlighet att sitta ner och prata men under mindre strukturerade former. Det utbyttes tacksamhetsord till respektive myndighet och ni kanske minns de där registreringsskyltarna som vi drömde om när vi gick rundturen på Territorial Correctional Facility- gissa om våra hjärtan värmdes när det överlämnades varsin sådan - med våra namn inristade.

En egen registreringsskylt

//Karin, Glenn & Johan