Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden är fotad genom en vajer.

2018-01-22

Summering, avslut och hej då...


Inlägget har följande kategorier:

Synsättet på vapen och marijuana skiljer sig stort mellan Colorado och hemmaplan vilket skapar oundvikligen tankar, frågor och diskussioner.

Under veckorna som gått har vi haft många diskussioner med såväl kriminalvårdsanställda som privatpersoner. Johan och Glenn, som delar ett gemensamt intresse för vapen - i form av sportskytte respektive jakt... är detta så klart av intresse att diskutera när vi är här - det finns ju en viss förkärlek för just vapen i just det här landet. Och just vapen har varit ett diskussionsämne under samtliga besök – mycket med anledning av att deras tjänstemän inom kriminalvården bär vapen. Amerikansk kriminalvårdspersonal häpnas över det faktum att vi inte bär vapen i tjänsten. Det har ju inte gått någon förbi att masskjutningen i Las Vegas var nyligen, och under tiden vi befann oss i USA täcktes nyheterna av ytterligare incidenter. Skjutningar i förorter i Sverige har ökat de senaste åren. Det är en svår fråga, liksom legaliseringen av cannabis – och inom Kriminalvården i Sverige ser vi mycket av dessa baksidor. Tillgängligheten av vapen i USA är stor, även om den information vi får är att vapen som köps registreras på innehavaren. En av åsikterna vi hört under resan är att vapenlicens borde vara förenligt med utbildning i hantering, vilket vi förstod inte är så självklart i dagsläget. Talar man med amerikanare i allmänhet så sprider sig åsikterna åt, vissa fasas över lättillgängligheten – vissa menar att det borde finnas mer vapen.

Angående marijuana - vi är ju rätt nyfikna av oss, så vi har ju ställt massor av frågor till alla vi mött. I Colorado blev marijuana legaliserat för medicinskt bruk 2012, som vi nämnt tidigare. Just legaliseringen av marijuana har skapat diskussion med de flesta vi träffat. Vår tanke var att försöka förstå och även bilda oss en uppfattning kring var beslutet kommer från och hur det har påverkat samhället i Colorado, och då främst de som arbetar inom kriminalvården. Vi kan väl konstatera att alla inte är lika positiva till legaliseringen. Det har bidragit till inflöde av skatter och viss kontroll över försäljning. Men baksidan är att det blir väldigt många som gärna flyttar in till staten - och alla dessa har inte skaffat sig en egen bostad. Och de som inte skaffat sig en egen bostad, de har nödvändigtvis heller inte någon egen inkomst, vilket innebär att hemlösheten är enorm och tillhörande brottslighet i samband med detta. Just hemlösheten är en av de stora hinder som möter den gräsrotspersonal som vi träffat. Att tilläggas bör - kriminalvårdspersonal vid Department of Corrections får inte använda marijuana.

//Karin, Johan & Glenn