Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar deltagarna i projekt värdegrund.

2018-01-17

Värdegrundsfrågor i fokus


Inlägget har följande kategorier:

Syftet med Projekt Värdegrund inom Vuxenutbildningen är att vi ska lyfta värdegrundsfrågorna och skapa en så bra miljö som möjligt för våra studerande.

Vi behöver en samsyn i personalgruppen kring vad värdegrunden innebär och hur vi ska omsätta den i praktiken i arbetet med våra klienter på Lärcentrum. Även om stämningen oftast är god på landets lärcentrum så finns det ändå vissa problem hos oss med tråkig attityd i form av t ex sexism, rasism och homofobi. Med andra ord skiljer sig inte vår vuxenutbildning så mycket i det avseendet från skolan utanför murarna. Det här är frågor som alla skolor helt enkelt måste ha ett ständigt aktivt arbete med.

Rent konkret kommer projektet att resultera i fyra delar och bestå av: en plan mot kränkande behandling, en plan för vilka rutiner som ska finnas i arbetet med värdegrunden, utbildningsmaterial för personalen samt ett förslag på hur ovanstående ska implementeras i verksamheten. Projektet beräknas vara avslutat den 31 mars 2019.

Slutligen, projektet är initierat av ledningsgruppen, det leds av Karin Nygren, övriga deltagare är Lars Alexandersson, Kajsa Grusell, Kärstin Nordin och Hanna Pohjola. Tack till Carolin Forsberg som tog bilden.


//Hanna Pohjola, Lärare, Anstalten Österåker