Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar en robot som spelar spelet 4 i rad.

2018-07-06

Livslångt lärande – viktigare än någonsin


Inlägget har följande kategorier:

Artificiell Intelligens (AI), digitalisering, chattbotar, algoritmer, robotisering… Utvecklingen inom informationsteknologiområdet sker som alla märker i ett högt tempo.

Listan kan göras lång på alla de begrepp som finns när man närmar sig frågan.

Det är naturligt att det är svårt, ja nästan omöjligt, att hänga med, och även om det skulle finnas någon som har överblick så vet jag i vart fall att det inte är jag.

Under årets Almedalsvecka har jag därför lyssnat på några seminarier som handlar om detta. Eftersom jag själv också deltagit i andra paneler har det varit små mellanlandningar i mån av tid. Men jag tror att det är lite som i naturen om du i mörkret vill urskilja något, är det bra att inte stirra sig blind på en punkt för länge utan låta blicken vandra runt för att bättre se konturerna träda fram.

Efter att ha besökt seminarier som handlat om allt ifrån den nya chattboten på IF metalls a-kassa till visionära seminarier om framtidens sjukvård med forskare och ministrar. Jämförelser som ”den största förändringen i människans historia sedan jordbruket” eller ”en snabbare utvecklingstakt, men inte större revolution än vad telefonen var”, tycker jag det börjar träda fram en tydligare bild.

Det går fort. Att det är så är inget nytt, men jag har fått det bekräftat.

Inom vården och industrin ligger man långt framme och utvecklingen är global. Men Kriminalvården har också sin första robot det vill säga ett program med algoritmer som Kriminalvårdens servicecenter driftsatt i år för bland annat fakturahantering.

Vi kommer alla att vara en del i utvecklingen och det viktigaste är att underlätta för att kunna göra arbetet bättre. Och även om en del gamla arbetsuppgifter kommer försvinna kommer det att uppstå nya. Det livslånga lärandet blir allt viktigare.

Här och nu handlar AI, artificiell intelligens, mycket om sammanställning av statistik och bättre möjlighet till service från organisationer och myndigheter.

Informationssäkerheten kommer också involveras i allt större del av utvecklingen. Sättet vi producerar och konsumerar information kommer inte bli sig likt och säkerheten måste vara högt prioriterad för en myndighet som Kriminalvården. 

En av de viktigaste slutsatserna för mig som HR-direktör är att vi ska ta tillvara det intresse och den vilja som finns bland medarbetare i Kriminalvården och se hur vi ska kunna erbjuda kompetensutveckling internt, så nya karriärvägar öppnas.

//Johan Modin, HR-direktör