Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Anteckningar på whiteboarden gjorda av Luis.

2018-05-09

Att stärka varandra på jobbet


Inlägget har följande kategorier:

Hur erkännande från kollegor gör skillnad när det är tufft på jobbet!

Anteckningarna  på bilden, de på whiteboarden,  är textade av kollegan Luis Rojas Aravena och vi befinner oss på komplabb med Livspondus. För dig  som inte arbetar inom Kriminalvården  kan en liten förklaring säkert vara på sin plats:  detta  är ett koncept som Kriminalvården har utvecklat för att lyfta fram tyst kunskap  bland personalen. Syftet med Livspondus är att stärka personalen i sin yrkesutövning och för att ge verktyg för att kunna lyfta varandra i jobbet. Träffarna kallas för komplabb.

Nu, under våren i nådens år 2018, körs Livspondus här på anstalten Österåker. Träffarna organiseras av kollegan Jenny Lindberg  som processledare. Vår grupp består av personal från olika yrkesgrupper från två närliggande anstalter, Täby och Österåker.

Jag anmälde mig till Livspondus ganska förutsättningslöst och utan några större förväntningar, men jag är verkligen positivt överraskad av hur bra det har varit!

Jag ska försöka mig på en kort beskrivning av hur det går till när man har komplabb. Till att börja med är reglerna väldigt tydliga och man följer en bestämd mall. När mötena börjar får varje deltagare tänka på något man gjort i arbetet och det kan vara stort eller smått, ett ”case”. Man sätter namn på sitt case, dessa skrivs upp och gruppen röstar sedan för det fall som man vill arbeta gemensamt med. Den person som får berätta om sitt fall redogör för händelsen för de övriga deltagarna. Därefter ställer övriga deltagare frågor och till sist skall samtliga deltagare sätta ord på vilka kompetenser kollegan använt i den givna situationen. Det finns en lista med förslag på begrepp att använda. Man använder bara positivt laddade ord. Inga goda råd får ges, inga kollegor får baktalas utan det enda som är tillåtet är just att lyfta fram och beskriva kompetens och styrkor.

Efter att ha fått insiktsfull och stärkande respons på mitt agerande från kollegor under en tämligen  turbulent period på jobbet, så  känner jag mig  rentav som en ganska duglig medarbetare. För mig har träffarna varit guld!

//Hanna Pohjola, Lärare, Anstalten Österåker