Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


På bildens syns ett gäng medarbetare från avdelning 3 och 4.

2018-05-23

Gästspel på Högsbo


Inlägget har följande kategorier:

Anstalterna Sagsjön och Högsbo utgör tillsammans verksamhetsområde Göteborg syd. Vi är flera medarbetare som vid behov hjälps åt med att vikariera för varandra.

Under en vecka har jag varit behjälplig som klienthandläggare för avdelning 3 och 4 på anstalten Högsbo. Det var nästan ett år sedan som jag vikarierade där senast. När man är på plats under en sådan kort tid, så finns det tyvärr inte möjlighet att fördjupa sig i något ärende utan jag får hjälpa till med det som behövs här och nu. Även om klienthandläggarrollen innebär ungefär samma arbetsuppgifter så finns det alltid lokala rutiner och alternativa sätt att hantera olika ärenden. För mig blir det ett lärande med att arbeta i annan verksamhet.

Det är väldigt kul att träffa både nya och gamla kollegor eftersom vi emellanåt möts i vårt verksamhetsområde. Och, framför allt, att få tillfälle att byta några ord med de intagna. Högsbo är en anstalt för män och för mig blir det en utmaning i att möta denna klientgrupp. Personalen gör ett väldigt fint arbete trots ett späckat dagsschema och utmaningen i att hela tiden anpassa sig efter de oförutsedda händelser som ständigt dyker upp i vårt arbete. Tack avdelning 3 och 4 och på återseende!

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön