Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar Niklas som sitter i en kontorsstol.

2018-05-24

Psykologkandidat föreläser om psykisk friskvård


Inlägget har följande kategorier:

En av Kriminalvårdens psykologkandidater Niklas från Umeå universitet föreläste om psykisk friskvård för kriminalvårdarna på häktet Göteborg.

Under förra veckan föreläste en av våra psykologkandidater Niklas från Umeå universitet om psykisk friskvård för kriminalvårdarna på lite olika avdelningar här på häktet. Den återkoppling som vi fått var att det var ett mycket uppskattat inslag bland personalen och det kommer därför bli ytterligare föreläsningstillfällen. Här nedan kommer Niklas egna tankar om temat för föreläsningen.

Kriminalvården kör just nu en friskvårdskampanj, vilket är kanon! Kampanjen går ut på att samla poäng genom fysisk aktivitet. För mig som psykologstudent är dock friskvård så mycket mer än det. Därför valde jag att sätta ihop en liten ”föreläsning” om psykisk friskvård. Föreläsningen handlade en del om hur sömn, mat och fysisk aktivitet påverkar vårt psykiska mående. Men främst så handlade det om stress; vad det är, varför och hur man blir stressad, hur man kan minska stressen och vad som händer om man inte tar hand om sin stress. Enligt min uppfattning och även det jag hör från andra inom häktet så verkar kriminalvården vara en arbetsplats som innefattar mycket stress. Även om vi matas med information om stress genom all slags media så vet inte alla så mycket mer om stress än att det är farligt. Därför är det bra att sätta sig ned och gå igenom lite mer ingående för att höja medvetenheten om fenomenet stress. Jag upplevde att de som fick ta del av det jag hade att säga och de frågor som lyftes under ”föreläsningen” var väldigt nöjda med det och kunde ta åt sig en del.

I ett tidigare blogginlägg skrev jag om vikten av att hantera vardagsstressen i våra arbetssituationer. Men vad är det då som gör oss stressade? Ja, ofta handlar det om att de krav vi ställer på oss själva är orimligt höga och att vi ställer högre krav än de resurser vi har till vårt förfogande. När det handlar om krav kan det dels handla om yttre krav, krav som vi upplever att samhället och människor runt omkring oss ställer på oss, men många gånger handlar det om inre krav, krav vi ställer på oss själva. Jag måste göra ett bra jobb, jag måste se bra ut, jag måste träna, jag måste vara framgångsrik i mitt arbete, jag måste vara omtyckt av alla. Att ständigt vara uppkopplad till media och finnas tillgänglig, vara nåbar, är också något som skapar stress hos många och försvårar möjligheten till återhämtning. För det är oftast inte stressen i sig som är det farliga, utan det är den uteblivna återhämtningen. Så vad kan man göra för att återhämta sig efter en stressig dag på jobbet. En av de viktigaste sakerna är att se till att få tillräckligt med sömn, men även saker som socialt stöd, att få umgås med nära och kära, att träna, ta en promenad, läsa en bok eller som nu vid denna årstid ägna sig åt trädgårdsarbete kan göra att man har lättare att koppla av och återhämta sig.

Niklas avslutade sin föreläsning med orden ”lika många människor som det finns på jorden, lika många olika strategier finns det för återhämtning”.  Som med så många andra saker finns det inte en lösning som passar alla, vi har alla olika sätt att koppla av och återhämta oss. Men det viktigaste och det gäller ju för oss alla, är att hitta utrymme för det, att prioritera vår psykiska hälsa, att kunna tillåta oss själva att bara vara och att det är tillräckligt i stunden. Jag vet av egen erfarenhet att detta är lättare sagt än gjort, men samtidigt ser jag det som en av de allra viktigaste sakerna i livet att prioritera. Min egen psykiska hälsa.

Med vänlig hälsning Sofia Boman