Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar tre figurer som ska efterlikna tre medarbetare, gjorda av en intagen.

2018-05-14

Respekt och förtroende


Inlägget har följande kategorier:

Anstalten Sagsjön utmärker sig på många sätt. Ett exempel är den respekt och förtroende, som finns mellan personal och intagna. Under en helg så skapades tre små figurer, som ett tydligt bevis på detta.

Anstalten Sagsjön är en av de mindre anstalterna i Sverige med totalt 35 st platser. Fördelen med att bedriva kriminalvård i en så liten verksamhet är närheten mellan personal och intagna. Vi ser och hör dem och tvärt om. I personalgruppen pratar vi ofta om detta och är alla överens om att det är en av förutsättningarna för att kunna bedriva ett gott behandlingsklimat samtidigt som vi, för det mesta, kan gå emellan och medla när diskussioner och konflikter uppstår intagna emellan. Även om vi inom en relativt snar framtid kommer att bygga ut anstalten och bli ca 20 st platser större, så är vi måna om att bevara och ta med detta arbetssätt in i den nya verksamheten.

Humor, skratt och ömsesidiga skämt ligger nära i vardagen med våra intagna. En intagen fick en idé om att avbilda tre avdelningsvårdare i form av små figurer. Likheten blev slående och det var nog inte någon personal som gissade fel om vem av figurerna som var vilken personal. Ett tydligt exempel på hur god relation vi har med våra intagna i denna spontana skapelse!

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön