Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar en stor gräsmatta med några träd.

2018-05-30

Vad gör en klienthandläggare?


Inlägget har följande kategorier:

I Kriminalvården finns det många olika yrkeskategorier. Sagsjöns blogg kommer i inlägg framöver att presentera olika roller i verksamheten.

För fyra år sedan blev jag tillfrågad, av min dåvarande kriminalvårdsinspektör, om jag var intresserad av att vikariera som klienthandläggare. Vikariatet skulle innebära tio veckor under sommaren. Jag ville gärna anta mig utmaningen men var till en början tveksam till om jag skulle klara av det. Jag hade bara arbetat två år inom Kriminalvården. Efter en stunds fundering och en stöttande chef, så beslutade jag mig för anta erbjudandet. Och det är jag väldigt glad för att jag gjorde. Och vågade. De tio veckorna blev en fortsättning och nu har fyra år passerat.

På anstalten Sagsjön är jag ensam klienthandläggare vilket innebär att jag är involverad i de flesta av de intagnas olika processer och skeden under verkställigheten. Jag fattar olika beslut enligt delegation, handlägger den juridiska klientprocessen, klientärenden såsom bl.a. planering av intagnas verkställighet, permissionsplanering, upprättande av placeringsunderlag, hantering av intagnas ekonomiska ansökningar av olika slag, samordnar intagnas sysselsättning, handleder kriminalvårdarna i deras dagliga klientarbete mm. Listan kan göras lång och det tillkommer ständigt nya uppdrag och utmaningar. Jag har en nära dialog med anstaltens kriminalvårdsinspektör för att utveckla och kvalitetssäkra rättsvårdsarbetet. Utöver det har jag mycket kontakt med externa parter (t ex Frivården, upphandlade vårdgivare, rättsvårdsjurister och andra funktioner inom Kriminalvården) och andra myndigheter t ex socialtjänst, Migrationsverk, Arbetsförmedling m fl.

Som, för de flesta av mina kollegor, så är ingen arbetsdag inom Kriminalvården den andra lik. Oförutsedda händelser och situationer dyker ständigt upp och ofta när vi minst anar dem. Vissa ärenden måste hanteras mycket skyndsamt eller till och med brådskande. Att kunna planera om sin arbetsdag och prioritera de ärenden, som för stunden är viktigast, att kunna ha många, många bollar i luften samtidigt och ändå vara närvarande, fokuserad och lyhörd är en förutsättning för att göra ett bra arbete. Jag tror att många av mina kollegor känner igen sig i den arbetsbeskrivningen. Det kännetecknar väl hur det är att arbeta inom Kriminalvården, oavsett vilket roll man har. Men det är också det, som i alla fall jag tycker, är det bästa med det här jobbet. Att vi aldrig inte riktigt vet vad som händer under ett arbetspass, vilka intagna vi träffar eller vilka situationer vi ställs inför. Det ställer stora krav på oss men innebär också att vi lär oss otroligt mycket hela tiden.

Emellanåt önskar jag att jag hade mer tid till vara med de intagna i deras vardag på anstalten. De där spontana samtalen, som ofta dyker upp när tiden inte alltid finns till för att lyssna. Våra intagna har alla sina egna unika historier att berätta och delar, för det mesta, mycket generöst med sig av dem. Och inte helt sällan har de många frågor, stora som små, men inte mindre viktiga för det. När man sitter frihetsberövad kan just den där, till synes, enkla frågan eller tanken vara just så viktig och väldigt angelägen. Att vi inte alltid har ett direkt svar till hands eller en konkret lösning är inte det viktigaste. Men att kunna avvara en stund och kanske bara lyssna är ofta det viktigaste och mest uppskattade.

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön

Bildtext: Utsikten från mitt arbetsrum är fin även när det regnar!