Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar en sovsal på ett kvinnofängelse i Centrala Republikanska Republik.

2018-03-08

Berättelse om kvinnorna ingen pratar om


Inlägget har följande kategorier:

Den 8 mars uppmärksammas som den internationella kvinnodagen varje år. Det är en dag som används för att uppmärksamma mänskliga rättigheter ur ett jämställdshetsperspektiv och kvinnornas levnadsvillkor i världen.

Jag vill passa på att uppmärksamma villkoren för kvinnliga intagna, en grupp man sällan pratar om i samhället. Ojämställdheten existerar i mycket högre grad i fängelsevärlden än i samhället. Diskriminering av kvinnliga intagna är en normal företeelse fängelser välden över. Det finns drygt en halv miljon kvinnliga intagna i världen. Det motsvarar i genomsnitt ca 2-9 % av den globala fängelsepopulationen. Eftersom de utgör en liten minoritet tas ingen hänsyn till kvinnornas specifika behov i fängelsemiljön. Många länder har inte kvinnofängelser och i dessa länder placeras kvinnliga intagna oftast på en liten avdelning i mansanstalter. Innehållet i verkställigheten saknar ofta kvinnoperspektiv, vilket främst synliggörs beträffande behandlingsprogram och säkerhetsåtgärder.

Kvinnliga intagna har generellt sett ett sämre fysiskt och psykiskt hälsotillstånd. De upplever oftare depression och har självmordstankar. Innehållet i verkställigheten saknar ofta kvinnoperspektiv, särskilt när det gäller särkerhetsåtgärder i förhållande till kvinnornas specifika behov.  
I Sverige har vi kommit relativ långt med kvinnoperspektiv men behandlingsprogram för kvinnor är fortfarande ett utvecklingsområde.

Kvinnor som begår brott stigmatiseras av samhället och familjen.
De saknar socialnätverk och får besök i mindre uträckning än män under anstaltsvistelsen. Detta stigma och dess följder försvårar återanpassning i samhället efter frigivningen. Av den anledningen är arbetet vi gör inom Kriminalvården betydelsefullt, bland annat genom programverksamhet och frigivningsförberedande insatser. En god plan med lämpliga insatser utifrån klientens behov skapar bättre förutsättningar för att kvinnorna att stå på egna ben.

För att motverka diskriminering och minska de negativa konsekvenser som drabbar kvinnliga intagna, instiftade FN Bangkoks Rules, en resolution som styr hanteringen av frihetsberövade kvinnor. Konventionen ratificerades (fastställdes) 2011 av FN:s samtliga 193 medlemstater. Bangkoks reglerna föreslogs av Thailand, på initiativ av den thailändska prinsessa Bajrakityadbha . Dokumentet består av 70 regler som bland annat handlar om:

  • Alternativa påföljder för kvinnor
  • Åtgärder mot diskriminering av kvinnliga intagna
  • Hygien och sjukvård
  • Säkerhets och behandlingsprogram
  • Hanterring av gravida intagna 
  • Besök och kontakt med omvärlden

Jag hoppas alla länder inspireras av Bangkok rules kriminalpolitiskt.
Att utforma mäns och kvinnors verkställigheter lika är inte alltid rätt! En allt för kategorisk och statistisk hantering av jämställdhet riskerar att bli kontraproduktiv. Att behandla kvinnor och män lika, när vi vet att ojämlikhet råder mellan könen i form av olika förutsättningar, riskerar att bara öka ojämställdheten. Något vi i svensk kriminalvård har mycket kvar att utveckla och förbättra. Vi kan glädjande nog observera att vi i många fall innehar en ledande position och hela tiden aktivt förbättrar vår kriminalvård. Vi har många kriminalvårdare ute i världen som hjälper andra länder att implementera just Bangkoks Rules.

 

Jacques Mwepu

Anstaltschef

(Bilden högst upp visar en sovsal på ett kvinnofängelse i Centrala Republikanska Republik)

En av våra utsända tillsammans med kollegor från Kamerun och Canada