Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar ett barnrum med en spjälsäng, hyllor och leksaker.

2018-03-13

Medföljande barn i anstalt


Inlägget har följande kategorier:

Varje år följer cirka tjugo barn med sin förälder i anstalt/häkte under hela eller delar av tiden, som föräldern vistas där.

Alla anstalter för kvinnor har under perioder intagna med barn under verkställigheten och utgångspunkten har varit att samtliga kvinnoanstalter ska ha kapacitet att ta emot en intagen med medföljande barn såvida socialtjänsten har bedömt att det är till barnets bästa. Då bor barnet med sin mamma i ett särskilt bostadsrum, som är lite större än ett normalt, med plats för barnsäng, skötbord mm. Barnen är i regel mycket små; från spädbarn upp till något år är den vanligaste åldern. Mamman är föräldraledig som sysselsättning och ansvarar för sitt barn på samma sätt som en förälder gör i frihet. För övrigt så omfattas mamman av samma regler som övriga intagna vad det gäller möjlighet till eventuell permission, ta emot besök, uteviselse, drogtester och visitationer.

Det kan låta märkligt att ett barn vistas på en anstalt när det är föräldern som har begått ett brott. Barnet är ju oskyldigt och har väl rätt till ett liv i frihet som alla andra barn? Ämnet medföljande barn i anstalt/häkte är laddat och åsikterna är många både bland personal och intagna. Är det verkligen för barnets bästa? Vore det inte bättre om barnet vistades någon annanstans istället? Får vi verkligen låsa in barn?

Familjeanpassat bostadsrum på anstalten Sagsjön. Rummet är lite större än normala bostadsrum.

Jag har nyligen medverkat vid ett intressant remisseminarium i Stockholm kring ämnet medföljande barn. Anstalts- och häktesavdelningen hade bjudit in till seminariet för att gemensamt diskutera utvecklingen av arbetet gällande intagna med medföljande barn och gravida intagna i anstalt. Vårt huvudkontor arbetar just nu med en översyn av området med syftet att ta fram nationella riktlinjer i frågan. Fängelselagen är könsneutral i frågan men hittills har inte någon manlig intagen haft ett medföljande barn under sin verkställighet.  Eftersom detta kan förekomma så var det en av punkterna på seminariets agenda.

På anstalt och häkte finns det kriminalvårdare som har i funktionsuppdrag att vara barnombud. Detta innebär att vara ett extra stöd åt såväl intagna som övrig personal i frågor och situationer gällande barn. Barn är, precis som vuxna, unika och varje uppdrag med ett medföljande barn får bemötas, planeras och hanteras utifrån just denna lilla familjs behov och situation. Jag tycker att vi gör ett fantastiskt arbete med de medföljande barnen och deras mammor. Vi är alla kreativa med att hitta lösningar och alternativ för att tiden på anstalt ska bli så bra så möjligt inom ramen för vad lagen tillåter och inte. Att vara ”rund i fyrkanten” helt enkelt.

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön