Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Tre personer sitter och pratar.

2018-03-29

Programledare under utbildning


Inlägget har följande kategorier:

Kriminalvården erbjuder en mängd olika program till intagna under verkställigheten. GPU är första utbildningssteget i uppdraget som programledare.

I början av mars påbörjade Britt Stadin från anstalten Sagsjön och Björn Ring från anstalten Högsbo GPU (grundläggande programledarutbildning) i Norrköping. Utbildningen ska säkerställa att programledaren får en teoretisk bas och praktiska terapeutiska färdigheter där risk, behov och mottaglighet är i fokus. I mötet med klienten ska programledaren kunna tillämpa MI (motiverande samtal) och KBT (kognitiv beteendeterapi).

Att vara programledare innebär att man bedriver evidensbaserade behandlingsprogram för klienter i anstalt och/eller frivård med syfte att minska risken för återfall i brott. Det krävs både en teoretisk bas och praktiska färdigheter hos programledaren för att uppnå erforderlig kvalitet i programgenomförandet.

Efter de två första utbildningsveckorna är Britt och Björn nu tillbaka i verksamheterna på Sagsjön och Högsbo och får prova på sina nya kunskaper under MIK-samtal med ett antal intagna. MIK står för motiverande samtal i kriminalvården och syftar till att motivera till förändring av kriminalitet/missbruk för män och kvinnor. Insatsen har framställts inom svensk kriminalvård och används sedan 2012.

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön