Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Närbild på ett par händer uppifrån som monterar.

2018-03-07

Vad gör de intagna på dagarna?


Inlägget har följande kategorier:

Vad de intagna gör på dagarna i en anstalt är en fråga som ofta ställs av allmänheten. Sysselsättningen på en anstalt är varierande beroende på anstaltens storlek, säkerhetsnivå och inriktning.

I anstalt råder det sysselsättningsplikt vilket innebär att de intagna är skyldiga att delta i den sysselsättning som anstalten anvisar dem. Undantag från denna lagstadgade regel är om en intagen är sjukskriven, ålderspensionär, föräldraledig, har permission, är kallad till psykolog eller sjukvårdsbesök, deltar i program eller har ett viktigt samtal eller möte inbokat. Ersättningen är 13 kr per timme (skattefri ersättning) och betalas ut varannan vecka.

På Sagsjön erbjuds olika varianter av sysselsättning såsom montering- och förpackningsarbete, studier, köksarbete, städ och service, konst och skapande verksamhet, program mm. Håkan Gedda är arbetsledare för arbetet i industrin som innebär enklare monteringsarbete eller förpackning och sortering i mindre format. Uppdragen kommer ifrån företag, som inte tillhör kriminalvården, och hanteras, levereras och faktureras som vilken industri som helst. Sysselsättningen pågår vardagar från kl 08.45 till kl 16.00 med uppehåll för två kafferaster och lunch.

Håkan Gedda är arbetsledare på anstalten Sagsjön

Som arbetsledare är Håkan en av den personal, som träffar intagna mest under tiden i anstalt. Hans arbetsuppgifter består inte bara av att ha kontakt med kunder, som levererar uppdrag och arbeten, utan mer av att introducera nya intagna i arbetet, handleda, motivera och framför allt att lyssna. Under de gemensamma kafferasterna i soffan uppkommer många spontana samtal och berättelser. Ämnena är lika varierande som de intagnas liv och historier.

Att ha något att göra på dagarna är viktigt för att undvika isolering och för att få tiden att gå. Sysselsättningen är anpassad så att så många intagna som möjligt ska kunna delta i den. Erfarenhet och förmåga att arbeta varierar mellan våra intagna. Det är inte helt ovanligt att en intagen, under sin tid i anstalt, för första gången provar på att arbeta, har en strukturerad dag med tider att passa och får en egen intjänad lön.

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön

Kriminalvården Produktion - KrimProd

KrimProd är Kriminalvårdens produktionsverksamhet och är en viktig del av den återfallsförebyggande verksamheten för de intagna.

Produktionen bedrivs ute på anstalterna på motsvarande sätt som på industrier och verkstäder ute i samhället, under överinseende av bransch- och yrkeskunniga arbetsledare.

Verksamheten skapar arbetstillfällen som vidgar vyer, stärker självförtroenden och öppnar nya möjligheter till ett liv utan kriminalitet.

KrimProd tar både externa och interna uppdrag och har verkstäder över hela landet. De bedriver produktion inom exempelvis träindustri, mekanisk industri, textil och montering och förpackning.

Här kan du läsa mer om KrimProd

Här kan du läsa mer om Utbildning och arbete