Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar hur några kursdeltagare står lutade över ett bord.

2018-03-06

Vi bidrar med kunskap för en human Kriminalvård i krisdrabbade länder


Inlägget har följande kategorier:

Jacques har tillbringat de senaste två veckorna som kursansvarig för en internationell missionsförberedande utbildning med deltagare från sju olika fransktalande länder.

Jag har tillbringat de två senaste veckorna på militäranläggningen Livgardet i Kungsängen som kursansvarig för vår internationella missionsförberedande utbildning.

Det har handlat om en två veckors lång internationell utbildning som förbereder kriminalvårdare för FN-missioner. Deltagare i utbildningen har kommit från medlemstater som bidrar med kriminalvårdspersonal till FN:s fredsfrämjande missioner. Kursen är världsunik i kriminalvårdssammanhang och har utvecklats i Sverige och certifierats av FN.

I mer än tio år har kriminalvården anordnat utbildningen i Sverige och i ett flertal afrikanska länder på engelska och år 2016 tillkom en fransk version av utbildningen. Kursen som avslutades på Livgardet i fredags var den första utbildningen som anordnats på franska på hemmaplan. Deltagarna kom från sju fransktalande länder. De flesta kursdeltagare har redan blivit uttagna av FN för tjänstgöring i FN-mission i den centralafrikanska republiken. Dessa kommer att arbeta som rådgivare till den lokala kriminalvården i landet. Sverige har tidigare anordnat liknande utbildning på franska vid två tillfällen på plats i den Centralafrikanska republiken.

Kursdeltagare från sju fransktalande länder

Sverige är sedan tio år tillbaka ledande i västvärlden med högsta antal utsända kriminalvårdare till FN:s missioner. Tillsammans med Kriminalvården i Kanada är vi ledande i policy- och metodutveckling åt FN i kriminalvårdsfrågor. Våra insatser bidrar till en human kriminalvård i fattiga och krisdrabbade länder!

Jacques Mwepu
Anstaltchef