Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på ett fint uppdukat bord, med blommor, chokladtårta och ljus.

2018-03-19

VINN med många vinster


Inlägget har följande kategorier:

Avslutning i årets första omgång av programmet VINN. Deltagarna delar generöst med sig av livserfarenheter, nya insikter och reflektioner. Vinsterna är många med ett program.

VINN är ett motivationsprogram för kvinnor och har utvecklats i Norge. Programmet omfattar en kartläggning av kvinnornas förändringsbehov inom olika livsområden. Målgruppen är kvinnor med missbruk eller en kriminell livsstil. Programmet bygger på en kombination av metoderna MI (motiverande samtal), kognitiv metod, KBT (kognitiv beteendeterapi).

Målsättningen med VINN är att deltagarna ska bli bättre på att göra val som ger dem ökad livskvalitet. Deltagarna ska också få ökade kunskaper om förhållandet mellan drogmissbruk, våld och kriminalitet. VINN är synonymt med att vinna över sitt missbruk och över sin kriminalitet. Detta utvecklas och tränas på i gruppsessioner, i individuella samtal och i praktiska övningar, t.ex. rollspel och avslappningsövningar.

Programmet är uppbyggt kring ett antal teman t ex identitet, kommunikation, kriminalitet, ekonomi, missbruk och beroende, sorg och förlust, ilska, gränssättning mm. Gruppen består av 5-8 deltagare som träffas 2-3 ggr i veckan vid 14-16 tillfällen. Utöver dessa gruppträffar så består behandlingen av individuella samtal.

Några av deltagarna uttrycker:

     "Detta är så mycket mer än ett motivationsprogram."

     "Jag har fått mer insikt, reflektion och har stannat upp. Det finns det inte tid för på
      utsidan."

      "Jag behöver ännu mer hjälp och stöd än vad jag trodde."

Det är väldigt givande och intressant att få vara med på programavslutningen där deltagarna tillsammans med programledarna sammanfattar programmet och dess breda innehåll. Under träffarna har de skrivit ner tankar och känslor kring de olika temana, som har sammanfattats och följt med under programmets gång. Förutom en god fika så får varje deltagare ett diplom och ett vackert halssmycke i form av en rosa ängel i rosenkvarts som symbol för kärleken till oss själva.

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön

Deltagarnas associationer på temat Kriminalitet

Deltagarnas associationer på temat Kriminalitet

Deltagarnas associationer på temat Kriminalitet