Alla inlägg


bild på intagnas "Muckträd" med alla dess virkade och stickade figurer.

2018-11-28

Dags för muck


Inlägget har följande kategorier:

Att mucka från fängelse är ett välkänt uttryck, men vad betyder det egentligen?

Muck (av romanis mukk, ”fri”) är det tillfälle när man blir fri från obligatorisk tjänst eller internering, fängelse, militärtjänst eller liknande. Att muck skulle vara en förkortning av militär utryckning (i) civila kläder är en efterkonstruktion.

När ett tidsbestämt fängelsestraff utdömts så har den dömde möjlighet att bli villkorligt frigiven efter att två tredjedelar av straffet har avtjänats, det som även kallas för att ”mucka”. Oavsett hur länge den intagne har vistats i anstalt så är dagen för att friges speciell. Att sitta i anstalt innebär att vara långt ifrån samhället och mycket begränsad i vad man kan göra, när och hur. De flesta intagna ser fram emot att friges och lämna anstaltsvärlden men det är inte helt sällan vi möter de som är mycket oroliga över vad som väntar dem utanför anstaltens staket och hur de ska hantera och bemöta världen utanför. Kriminalvården står trots allt för struktur, rutiner och förutsägbarhet, som ofta blir en stor trygghet för våra intagna.

Genom frigivningsförberedelser, planering och samverkan försöker vi att förbereda och rusta våra intagna för att en återgång till samhället ska bli så bra som möjligt men det är inte en helt enkel uppgift. I sista ändan så handlar det om den intagnes egen inställning och förmåga till förändring, för att inte återfalla i brott.

På Sagsjöns öppna avdelning har de intagna skapat ett ”muckträd” med personliga och kreativa avtryck, som lyser upp extra fint under vår mörka vinter.


/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön

Detaljbild på intagnas "Muckträd" med alla dess virkade och stickade figurer.

Detaljbild på intagnas "Muckträd".