Alla inlägg


Från vänster: Mats Ädel, Anna Svärd, Karin Beijergård Månsson, Manilla Pettersson

2018-11-13

Krimsticscoacher


Inlägget har följande kategorier:

En ganska okänd personalgrupp har fått äran att dela med sig av sin arbetsvardag - Krimsticscoacherna. Vilka är vi? Vad gör vi? Varför finns uppdraget? Detta är det första steget till att inhämta den kunskapen för er.

Krimstics är namnet på frivårdens evidensbaserade arbetssätt att omsätta behandlingsprinciperna Risk, Behov och Mottaglighet (RBM) till praktik. En viktig del i modellen handlar om att vi arbetar med ett urval av olika KBT-tekniker och interventioner med klienten. Krimstics är den svenska förkortning av kanadensiska kriminalvårdens STICS som i sin tur står för Strategic Training Initiative in Community Supervision. Arbetsmetoden inleddes som ett projekt under 2011/2012 där den svenska kriminalvården påbörjade ett samarbete med den kanadensiska kriminalvården. Projektet påvisade goda resultat, främst när det gäller att i samtalen med klienterna fokusera på de kriminogena faktorerna – dvs de tankar och beteenden som är starkt sammankopplade med våra klienters brottsaktiva mönster. Ett av Kriminalvårdens huvuduppdrag är arbeta följsamt enligt risk-, behov- och mottaglighetsprinciperna (RBM) för att minska risken för återfall i brott och den här arbetsmetoden ger frivården ett verktyg att bättre nå vårt uppdrag.

Under 2015 utbildades de första Krimsticscoacherna, och vi är nu en stark nationell arbetsgrupp om cirka 45 stycken, med minst en coach på varje frivårdskontor från Luleå i norr till Ystad söder. Fem av oss har fått uppdraget att presentera vårt arbete via bloggen och under den närmsta tiden kommer ni att få stifta bekantskap med oss och vår vardag. I stora drag kan vi nämna att vårt uppdrag som går ut på att stötta och handleda frivårdsinspektörer i samtalsmetoden på både gruppnivå, men även individuellt för att på så vis kvalitetssäkra frivårdinspektörernas arbete. Vår förhoppning är att ni ska få en inblick i vad en klient möter till vardags när de står under övervakning, via en skyddstillsyn eller via villkorlig frigivning (det vi till vardags kallar för övervakningsärenden), men även vad vi Krimsticscoacher ägnar oss åt för att stärka våra kollegors kunskap och därmed deras kvalitet i den myndighetsutövning och påverkansarbete som bedrivs runt om i landet.


Väl mött/

Anna Svärd, Frivården Gotland
Manilla Pettersson, Frivården Göteborg
Mats Ädel, Frivården Gävle
Karin Beijergård Månsson, Frivården Helsingborg
Therese Skoog, Frivården Vänersborg

 

Bildtext: F.v. Mats Ädel, Anna Svärd, Karin Beijergård Månsson, Manilla Pettersson. På bilden saknas Therese Skoog