Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar Mats Ädel som läser ur boken Meningen med våld.

2018-12-03

Inre teckens betydelse för förändring


Inlägget har följande kategorier:

"Vissa saker kan vi styra över medan vi inte kan styra över annat. Vi kan styra över våra åsikter, vår motivation, lust, vilja och motvilja samt våra handlingar"- Epiktetos

Per Isdal är en psykoterapeut med lång erfarenhet av att möta män med våldsproblematik och han har skrivit den läsvärda boken "meningen med våld".  Han menar att våldets bakgrund och orsaker ofta är en reaktion på vanmakt och maktlöshet. Det är viktigt att inte dölja våldet bakom omskrivningar och ursäkter såsom exempelvis "Jag är from som ett lamm så länge jag inte blir provocerad", eller "om bara min fru inte hade tjatat så mycket, så skulle jag inte ha slagit henne".  Enligt Isdal är förmågan att ta ansvar för sina tankar och känslor en definition på psykisk hälsa. Ansvarighet kräver en vilja till att använda inre förklaringar.

Under en övervakning arbetar vi med olika interventioner för att lära ut sambandet mellan situation (yttre tecken)- tanke/känsla (inre tecken)-beteende och konsekvens. Med yttre tecken menas allt som är utanför mig själv, bland annat vad andra människor tänker, tycker, känner, gör och vill att jag ska göra. Situationer och personer kan trigga igång mina inre tecken, det vill säga mina impulser, tankar och känslor. Vi har ett ansvar för vårt beteende, våra tankar och att kontrollera våra inre tecken, även om det kan vara svårt. Vad andra människor tycker, känner och värderar är utom vår kontroll. Vi kan inte kontrollera allt, men vi kan alltid utveckla våra tankar och vårt förhållningssätt till det eller den vi möter.

Isdal skriver att varje våldshändelse kan förklaras både med inre och yttre förhållanden. Man kan finna yttre förhållanden som kan trigga igång våldet och det finns alltid inre förhållanden som ligger till grund för våld. Varje människa tolkar situationer utifrån sin egen lins och det finns därför knappt en enda situation som är sådan att alla skulle reagera på exakt samma sätt. Om jag tänker att det är andra som är problemet och måste förändra sig kommer jag inte förändra mig.

"Först när man är villig att förhålla sig till de inre förklaringarna, uppstår möjligheterna till en förändring. Det går ut på att erkänna sitt våld som sitt eget ansvar och att arbeta med att uttrycka sina känslor på andra sätt. Att öka sin acceptans för andra människor och deras känslor och rättigheter, eller finna andra möjligheter att reagera på när man befinner sig i situationer där man känner vanmakt. Att ta tag i själv är en förutsättning för förändring, man måste vända blicken in mot sig själv. Mina känslor får mig att handla som jag gör, jag väljer hur jag ska reagera och jag har behov som jag försöker dölja, eller saker och ting jag försöker få till stånd genom mina handlingar. Handlingarna kommer från mig och är mitt ansvar"- Per Isdal "meningen med våld 2017:237"

En förändring av ett våldsbeteende nås genom att erkänna sitt våld, rikta blicken mot sig själv, erkänna sina känslor och lära sig ta ansvar för dessa känslor utan att låta dem gå ut över andra i form av våld och dominans. Att arbeta med de inre tecknen och det egna ansvaret för sina handlingar är en förutsättning för förändring. Ett par av de viktiga lärdomarna vi försöker lära ut med interventionen/övningen "spot the the dog"- Spot on spot, så att säga.

/Mats Ädel, krimsticscoach Frivården Gävle