Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Programförklaring för Sofias föreläsning

2018-11-13

Utbildningsprojekt pågår


Inlägget har följande kategorier:

Veckans inlägg handlar om psykologin i en arbetsgrupp och vikten av den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljön är lika viktig för den vuxnes utveckling som barndomsmiljön är för barnet när det gäller psykisk hälsa och personlighet.

Nyss fyllde Häktet Göteborg 50 år och när jag mötte en kollega i korridoren några dagar efter firandet sa han med ett skratt att nu är häktet 50+. I dagarna öppnar den sista av Häktets avdelningar och verksamheten kommer därmed vara i full drift. I förra veckan fick jag möjlighet att föreläsa för den personalgrupp som skall bemanna den sista avdelningen som öppnar, ett gäng kriminalvårdare med mycket erfarenhet och med mycket tankar om hur de vill forma arbetet på avdelningen och det blev många intressanta diskussioner.

Under hösten har öppnandet av två nya avdelningar på Häktet Göteborg och den omorganisation det inneburit, lett till att det bildats många nya arbetsgrupper. I samband med detta håller jag i ett utbildningsprojekt för kriminalvårdarna som jobbar på de olika avdelningarna. Utbildningen ersätter tillfälligt den ordinarie handledningen och innebär att jag håller i en kortare föreläsning på ett specifikt tema och efter det blir det gemensam diskussion utifrån det jag tagit upp.

Utbildningsprojektet innehåller tre olika föreläsningar med rubrikerna ”Vad händer när nya arbetsgrupper bildas?”, ”Konflikter på arbetsplatser” och ”Kommunikation på arbetsplatser”. Det första temat ”Vad händer när nya arbetsgrupper bildas?” utgår ifrån gruppsykologi och handlar om olika faser som grupper går igenom. Arbetsmiljön är lika viktig för den vuxnes utveckling som barndomsmiljön är för barnet när det gäller psykisk hälsa och personlighet. Men det är ofta de fysiska aspekterna vi lägger fokus på eftersom det är betydligt svårare att påverka den psykosociala delen av arbetsmiljön. Det ligger mig varmt om hjärtat att prata om och diskutera den psykosociala arbetsmiljön. Det är svårt, men ack så viktigt. Det är även är viktigt för kriminalvårdarna, som är de som arbetar närmast klienterna, vilket jag märker tydligt genom det aktiva deltagandet i diskussioner om den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter är något som finns på alla arbetsplatser. Där det finns människor finns det konflikter, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är konflikter i sig som ställer till det utan hur vi väljer att hantera oenigheter och motstridiga åsikter.

I den nya arbetsgruppen som jag träffade i förra veckan var det två kriminalvårdare som hade jobbat ihop tidigare och de berättade att de ofta var oeniga om hur saker skulle göras men att de alltid hade gjort ett bra jobb tillsammans ändå, de uttryckte stor respekt för varandras olikheter och att de kände en stor trygghet i varandra. Som en av dem så fint uttryckte det ”Om det är någon jag vill vara oenig med så är det dig, för jag vet att vi kommer göra ett bra jobb tillsammans ändå.” Så det handlar inte om att man alltid måste vara överens och tycka likadant, det är en utopi som är meningslös att eftersträva. Däremot är det viktigt att det i arbetsgrupper finns en öppenhet och respekt för att det finns olika åsikter och att alla vågar och får möjlighet att komma till tals. I en arbetsgrupp som öppet vågar diskutera oenigheter, som är överens om att man inte alltid behöver vara överens, finns en större möjlighet till att ett bra samarbete och trygghet. Som en annan av kriminalvårdarna uttryckte det ”Är vi trygga med varandra, så kommer klienterna också känna sig tryggare”.

Med vänlig hälsning/ Sofia Boman, psykolog