Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar en går pratbubbla mot en vit bakgrund med texten , Varför gör jag som jag gör? Det jag gör, tar det mig dit jag vill?

2018-11-16

Varför gör jag det jag gör?


Inlägget har följande kategorier:

Genom Krimstics frågeställning "Varför gör jag det jag gör och det jag gör för det mig dit jag vill komma?" kan man vägledas till att hitta sin inre drivkraft till förändring. Och det är också ämnet här i mitt första inlägg.

Bild på Mats Ädel på frivården Gävle

Mats ädel, frivården Gävle

Jag heter Mats Ädel och har arbetat inom frivården i snart 18 år. De senaste två åren har jag bland annat arbetat som krimstics-coach i Gävle och periodvis i Hudiksvall. Två relativt små frivårdsenheter som omorganiserades under hösten 2016 för att anpassas till modern frivård 2018. Vid sidan av coachuppdraget arbetar jag som programledare och handlägger ärenden. Mycket har förändrats sedan jag började arbeta på frivården för snart 18 år sedan. Jag upplever att frivårdens uppdrag, att arbeta för att minska återfall i brott, har blivit tydligare och mer strukturerat än tidigare. När jag började inom frivården låg fokus mestadels på att skapa relationer med klienterna och att motivera till missbruksbehandling. Inget fel i det. Vi behöver fortfarande arbeta med att bygga relationer för att skapa ett samarbetsklimat som gynnar en förändring och ett missbruk förvärrar ofta en kriminell problematik. Tesen "om vi tar bort missbruket försvinner kriminaliteten" håller inte fullt ut. Genom åren har jag träffat många personer som haft täta återfall i brott och när de berättat om sina liv har ofta det kriminella beteendet kommit före missbruket och när de haft drogfria perioder har de kriminella tankemönstren och det kriminella beteendet funnits kvar. Nu finns ett väl genomtänkt fokus på att arbeta med det kriminella beteendet och attityderna som upprätthåller det. Av den anledningen finns en ökad efterfrågan på kriminalvårdens behandlingsprogram som utgår från kognitiv beteendeterapi och social inlärningsteori:

  • Beteenden är inlärda och kan läras om
  • Sannolikheten att vi upprepar beteenden avgörs av de resultat/konsekvenser (vinster och förluster) beteendet ger och tidigare har gett oss.
  • De konsekvenser/resultat som kommer snabbast är viktigast att förstå varför ett beteende upprepas eller ej
  • Vad jag tänker om mig själv, andra, situationen, konsekvens styr mina val (attityder styr mina val)
  • Varje människa väljer beteende.

Krimstics är en strukturerad och pedagogisk samtalsmetodik som på några år implementerats på samtliga frivårdsenheter över hela landet. Krimstics utgår från ovanstående ansatser och fokus ligger på att arbeta med attityderna/tankemönstren bakom beteenden som ställer till det på lång sikt. Att ha klientens långsiktiga mål, som exempelvis att vara en ansvarsfull förälder och vara drogfri, som en kompassriktning under ett övervakningsår. Att förstärka alternativa beteenden i den önskvärda riktningen och utmana/se perspektiv på icke önskvärda beteenden skapar en förändrigsprocess. En process som kan ge en ökad självkontroll och känsla av egenmakt över livet, i ställt för att lägga över det ansvaret på andra och annat.

Jag gillar Krimstics frågeställning "Varför gör jag det jag gör och det jag gör för det mig dit jag vill komma?". Det är en frågeställning jag ställt mig i min yrkesroll. Vad är det som motiverar mig att fortsätta att göra det jag gör? Är det lönen? sju-veckors semester? bekvämlighet? chefen? kollegorna? Till viss del är det så. Framförallt är jag intresserad av kriminalitet, våld, missbruk och utanförskap och har en nyfikenhet på varför sådana beteenden upprätthålls. Jag har en tro på att människor kan förändras om de själva förstår varför de vill ha en förändring och ser vinsten i detta varför, i kombination med att de som vill ha en förändring får rätt stöd i sin process. Ledtrådar och impulser til hur vi tolkar situationer och beter oss idag finns i vår historia. Att utmana sig själv, våga tänka och göra på nya sätt leder till förändring och en annan framtid. I grund och botten tycker jag om historier och varje människa är en historia som jag kan lära mig något av. Av alla historier jag hört berättas genom åren och erfarenheter av att en förändring är möjlig kan jag också lära ut något till andra. Det gör att arbetet fortfarande känns meningsfullt och intressant. Vad är ditt varför?


/Mats Ädel, Krimsticscoach, programledare och handläggare på frivården Gävle