Alla inlägg


Bilden visar Ia som håller i en föreläsning för blivande kriminalvårdare.

2018-10-02

Hösttermin


Inlägget har följande kategorier:

Kriminalvårdens verksamheter pågår ju året runt och oavsett om det är sommar, semester, jul eller andra högtider. Men, det går ändå att märka och känna av när en ny ”termin” startar, som när nya kriminalvårdare ska utbildas.

Både jag och Sagsjöns blogg har haft ett uppehåll men nu är vi båda tillbaka i vår yrkesmässiga vardag. Höstterminen på Sagsjön är i full gång med olika program, besökare, aktiviteter och en näst intill fullbelagd anstalt. Så som det ska vara. Själv blev jag påmind om hur viktigt det är att vara en del av ett sammanhang, vilket långt ifrån många av våra intagna har. Vi tar det för givet men det är nyttigt att själv få uppleva den påminnelsen i arbetet med våra intagna.

 

Några gånger per år får jag möjligheten att besöka utbildningsenheten i Göteborg och träffa elever, som genomgår Kriminalvårdens grundutbildning. Temat för min föreläsning är ”Kvinnor och medföljande barn i anstalt”. Att kvinnor också sitter i fängelse är ingen nyhet men de utgör en mycket liten del av det totala antalet intagna i våra anstalter. Och de medföljande barnen en ännu mindre del. Syftet med föreläsningen är att sprida information och kunskap om denna minoritet till nya kollegor och att dela med sig av mina och Sagsjöns erfarenheter kring ämnet.

 

I förra veckan träffade jag kursendeltagarna i gruppen KuGÖ 16 under en eftermiddag. Det är väldigt kul att få träffa kursdeltagarna och ofta blir flera av dem mina kollegor efter avslutad utbildning. Kriminalvården är en arbetsgivare med många olika verksamhetsställen vilket också innebär möjligheter för oss anställda att prova på olika platser. Att kunna dela med sig av upplevelser och erfarenheter, direkt från anstaltens vardag, gör att föreläsningen speglar den vardag och de händelser som pågår på Sagsjön just nu.

 

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön