Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2018-10-10

Vi firar Internationala utbildningsdagen för intagna!


Inlägget har följande kategorier:

I kontakt med omvärlden lyfter vi ofta fram vår vision ”Bättre ut”, ett mantra som påminner oss om syftet med våra insatser som är riktade mot intagna. Är det något som kan skapa nya möjligheter i livet är det utbildning, det bör vi komma ihåg och slå vakt om.

Den 13 oktober är det International day of Education in Prison!

Det är väl en dag som borde uppmärksammas! Om inte varje år, så kanske i synnerhet detta år eftersom Vuxenutbildningen inom Kriminalvården har 10 års jubileum. På anstalten Hinseberg firas detta med ett speciellt event. Lärarna (bilden ovan) anordnar aktiviteter för våra intagna som uppmuntrar såväl eftertanke som kreativitet. Det handlar bland annat om diskussioner med intagna utifrån Europarådets rekommendationer gällande utbildning i fängelse.

Aktiviteterna består också i att locka fram sin konstnärliga sida utifrån temat ”Vilken framtid kan mina studier ge”. Det blir en intressant och kreativ eftermiddag med färg, wellpappbitar från anstaltens verkstadsindustri, tårta och mycket mer. Förhoppningsvis skapar det glädje och engagemang hos våra intagna!

Den 13 oktober 1989 instiftade Europarådet rekommendation No.R(89)12- som lyfter fram behovet av intagnas tillgång till utbildning och medlemstaternas skyldighet att skapa förutsättningar att anordna utbildning för intagna. Rekommendationen är ett komplement och förstärkning av FN:s Mandela regler som förordar intagnas rätt till utbildning.

International day of Education in Prison får tyvärr inte den uppmärksamhet den förtjänar inom och utanför vår myndighet. Så var med och fira!

/Jacques Mwepu, Anstaltschef

Hinsebergs skolbyggnad där lärcentrum ligger