Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar när Ia blir intervjuad av studenten Mimmi.

2018-10-26

Intresserade ungdomar


Inlägget har följande kategorier:

Det finns ett stort intresse för Kriminalvården bland landets studenter. För oss blir det ett tillfälle att berätta om hur det verkligen är att arbeta med människor som sitter i fängelse.

Sagsjön får ofta förfrågningar från gymnasie- och högskolestudenter om att träffa och intervjua personal och intagna. Tyvärr kan vi inte tillmötesgå alla önskemål på grund av sekretess men om vi kan bidra med något så gör vi gärna det. För en vecka sedan så medverkade jag vid en telefonintervju med tre socionomstudenter från högskolan i Umeå. De hade valt ämnet ”medföljande barn i anstalt” för sitt examensarbete. Kvinnor i anstalt är ju relativt få och de medföljande barnen ännu färre. Därför kändes det extra viktigt att få kunna berätta om hur det fungerar att ha med sig sitt barn under en pågående verkställighet. Jag ser fram emot att ta del av examensarbetet, som blir klart strax innan jul.

Den här veckan träffade jag Mimmi Wikberg, som läser vid Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborg och med inriktning på journalistik och samhälle. En positiv och driftig ung tjej som valt Kriminalvården som yrke och bransch inför sitt arbete.

Får de intagna använda smink?

- Ja, de får sminka sig.


Förekommer det hierarki mellan de intagna som leder till bråk och konflikter?

- Ja, det upplever vi att det finns även om den är outtalad och inte direkt synlig för oss personal så uppmärksammar vi emellanåt att det är så. Det är väldigt sällan som den leder till direkta konflikter eller bråk. Vi arbetar nära våra intagna och kan ofta agera innan en situation eskalerar.


Tror du att det förekommer maktövergrepp mellan manlig personal och kvinnliga intagna?

- Nej, det tror jag verkligen inte och framför allt så hoppas jag att det inte gör det.


Har du någon favorit tv-serie om kvinnligt fängelse?

- Ja, Wentworth Prison.

Det märks att samhället har en föreställning om hur det är att arbeta på en anstalt och hur de intagna är i förhållande både till oss personal och de övriga intagna. Och inte helt sällan så grundar sig den bilden från tv-serier och filmer. Vår vardag är så långt ifrån den som det går att komma och det är inte alls så spännande att arbeta på en anstalt som många tror. Däremot är det väldigt varierande och omväxlande och mycket mer givande än vad det går att föreställa sig. Det tycker jag är viktigt att förmedla när jag berättar om mitt arbete och vad jag gör på dagarna.

/Ia Johansson, klienthandläggare anstalten Sagsjön